dr Przemysław Sołek

mgr Przemysław Sołek - asystent w Katedrze Fizjologii i Rozrodu Zwierząt Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Data wszczęcia: 27.06.2018 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Wykorzystanie komórkowego modelu do badań in vitro mechanizmów toksyczności leków przeciwdepresyjnych o różnym profilu działań niepożądanych

Promotor

Prof. dr hab. Marek Koziorowski - Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt

Promotor pomocniczy

dr n. med. Magdalena Sowa-Kućma

Recenzenci

prof. dr hab. Władysław Kordan - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Jolanta Masiak - Uniwerstytet Medyczny w Lublinie

Załączniki