Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

Z okazji Roku Botaniki, botanicy Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz członkowie Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego oferują wykłady o szeroko rozumianej tematyce botanicznej dla słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prof. Meczysława Marczuka. Wykłady odbywają się w terminach i na zasadach uzgodnionych z LUTW.

Terminarz wykładów botanicznych:

27.04.2022
„Od grzybni do kłębka, czyli trochę informacji o barwnikach grzybowych”
prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

5.05.2022
Pomagają i przeszkadzają - zwierzęta w życiu roślin i rośliny w życiu zwierząt"
dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS

28.06.2022
spacer po ogrodzie botanicznym z przewodnikiem "Śladami roślin egzotycznych"
dr Michał Czernecki