Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki

Kierownik:

prof. dr hab. Kazimierz Trębacz 

 

Pracownicy:

prof. dr Jaco Vangronsveld      

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

dr hab. Sławomir Dresler, prof. UMCS

dr hab. Halina Dziubińska, prof. UMCS

dr hab. Maria Stolarz  

dr Agnieszka Hanaka  

dr Kamila Kupisz

dr Mateusz Koselski

dr Emilia Reszczyńska