dr Kamila Wlizło

dr Kamila Wlizło - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 25.06.2015 r.

Dyscyplina:Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Synteza substancji barwnych w procesie biokatalizy i ocena ich właściwości

Promotor

dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka prof. nadzw.  - Zakład Biochemii UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Jolanta Polak - Zakład Biochemii UMCS w Lublinie

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Ewa Huszcza- Katedra Chemii; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. Zofia Stępniewska - Katedra Biochemii i Chemii Środowiska; Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Data nadania stopnia doktora: 20.06.2018 r.

Załączniki