dr Piotr Koper

dr Piotr Koper - asystent w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii UMCS

Data wszczęcia: 16.04.2014 r.

Dyscyplina: Biotechnologia

Tytuł rozprawy

Charakterystyka białek RepB i ich udział w aktywnej segregacji plazmidów Rhizobium leguminosarum

Promotor

  • dr hab. Andrzej Mazur - Zakład Genetyki i Mikrobiologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci

  • prof. dr hab. Dariusz Bartosik - Zakład Genetyki Bakterii; Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz - Katedra Biologii Molekularnej; Uniwersytet Gdański

Data nadania stopnia doktora: 18.01.2017 r.