dr Dawid Stefaniuk

dr Dawid Stefaniuk - asystent w Zakładzie Biochemii

Data wszczęcia: 20.09.2017 r.

Dyscyplina: Nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Izolacja i charakterystyka nowych niskocząsteczkowych substancji biologicznie czynnych z sekretomu grzyba Cerrena unicolor

Promotor

dr hab. Magdalena Jaszek prof. UMCS - Zakład Biochemii UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr hab. Anna Matuszewska - Zakład Biochemii UMCS w Lublinie

Recenzenci

 

Dr hab. Bożena Muszyńska prof. UJ
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, UJ CM

Dr hab. Anna Belcarz
Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 26.06.2019 r.

 

Załączniki