Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej

Działające od niedawna Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej powstało przy Zakładzie Ochrony Przyrody i zrzesza studentów zainteresowanych fotografią. Opiekunem naukowym jest dr hab. Marek Kucharczyk. Wśród przedsięwzięć Koła znaleźć można organizację plenerów oraz wystaw, udział w prelekcjach i prezentacjach znanych fotografów z okręgu oraz współpracę ze Związkiem Polskich Fotografów Przyrody. Miejscem regularnych wystaw prac członków Koła jest hall w budynku Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii zwany „Galerią pod Palmą”. Koło prezentowało swoje prace również w ACK UMCS „Chatka Żaka”.