prof. dr hab. Monika Janczarek

Dr hab. Monika Janczarek prof. UMCS złożyła wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych.

24.10.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Monice Janczarek prof. UMCS

21.11.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii podjęła uchwałę o wyznaczeniu jedenastu kandydatów na recenzentów w ww. postepowaniu o nadanie tytułu profesora.

7.01.2019 r. Centralna Komisja powołała pięciu recenzentów:

1. prof. Grażyna Jagura-Burdzy - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

2. prof. Tadeusz Kaczorowski - Uniwersytet Gdański

3. prof. Jacek Międzobrodzki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4. prof. Adam Kaznowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

5. prof. Michał Obuchowski - Gdański Uniwersytet Medyczny

17.04.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych dr hab. Monice Janczarek prof. UMCS