prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz

Dr hab. Krzysztof Grzywnowicz prof. nadzw. złożył wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych.

30.11.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wszczęła postępowanie o nadanie dr. hab. Krzysztofowi Grzywnowiczowi prof. nadzw. tytułu profesora

30.11.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii podjęła uchwałę o wyznaczeniu dziesięciu kandydatów na recenzentów w ww. postepowaniu o nadanie tytułu profesora.

6.02.2017 r. Centralna Komisja powołała pięciu recenzentów:

1. prof. Grażyna Palamarczyk - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

2. prof. Jan Gutowicz - Uniwersytet Wrocławski

3. prof. Jerzy Ciesiołka - Instytut Bioorganicznej PAN w Poznaniu

4. prof. Maria Rudawska - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

5. prof. Jerzy Chełkowski - Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

24.05.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii podjęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych dr. hab. Krzysztofowi Grzywnowiczowi prof. nadzw.