Opiekunowie praktyk nauczycielskich

Praktyka zawodowa z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla studentów 1 roku 2 stopnia biologii i biotechnologii – dr A. M. Wójcik, prof. UMCS,

anna.wojcik2@mail.umcs.pl; tel.: 081 537 50 65

Praktyka zawodowa z biologii w szkole podstawowej dla studentów  1 roku 2 stopnia biologii i biotechnologii – dr Ewa Gajuś-Lankamer, prof. UMCS, 

ewa.gajus-lankamer@mail.umcs.pl; tel.: 081 537 59 13

Praktyka zawodowa z przyrody w szkole podstawowej dla studentów 1 roku 2 stopnia biologii i biotechnologii – dr A. M. Wójcik, prof. UMCS,

anna.wojcik2@mail.umcs.pl; tel.: 081 537 50 65

Praktyka zawodowa z biologii w szkole ponadpodstawowej dla studentów  1 roku 2 stopnia biologii i biotechnologii – dr Ewa Gajuś-Lankamer, prof. UMCS,

ewa.gajus-lankamer@mail.umcs.pl; tel.: 081 537 59 13