Opiekunowie praktyk nauczycielskich

Praktyka zawodowa z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla studentów 1 roku 2 stopnia biologii i biotechnologii – dr A. M. Wójcik, am.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl; tel.: 081 537 50 65

Praktyka przedmiotowo-metodyczna z biologii w szkole ponadpodstawowej dla studentów 2 roku 2 stopnia Biologii i Biotechnologii – dr Ewa Gajuś-Lankamer, ewa.gajuslankamer@poczta.umcs.lublin.pl; tel.: 081 537 59 13

Praktyka zawodowa z biologii w szkole podstawowej dla studentów  dla studentów 1 roku 2 stopnia biologii i biotechnologii – dr Ewa Gajuś-Lankamer, ewa.gajuslankamer@poczta.umcs.lublin.pl; tel.: 081 537 59 13

Praktyka zawodowa z przyrody w szkole podstawowej dla studentów dla studentów 1 roku 2 stopnia biologii i biotechnologii – dr A. M. Wójcik, am.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl; tel.: 081 537 50 65