V edycja - 2021 r.

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS zaprasza uczniów klas maturalnych liceów i techników zdających maturę z biologii na poziomie rozszerzonym do udziału w V edycji „Biologicznego Last Minute, czyli błyskawicznej powtórki przed maturą”.

W ramach przedsięwzięcia proponujemy:

  1. udział w bezpłatnych 3-dniowych, weekendowych wykładach z biologii w formie on-line (6 marca, 7 marca oraz 13 marca).
    Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi UMCS specjaliści w dziedzinach objętych egzaminem maturalnym z biologii rozszerzonej (cytologia i metabolizm, fizjologia człowieka, fizjologia roślin, botanika, zoologia, genetyka).
  2. udział w warsztatach on-line z rozwiązywania zadań maturalnych (14 marca).
    Warsztaty przygotuje i poprowadzi doświadczony egzaminator OKE w Krakowie.
    Szczegółowy program wykładów i warsztatów znajduje się w zakładce Harmonogram.

Wykłady i warsztaty zostaną przeprowadzone na platformie MS Teams.

 

Zgłoszenia do 03.03. 2021 r.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają linki do poszczególnych zajęć na podany adres e-mail, na dzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

Liczba miejsc – 100 osób.

Organizator: Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

Koordynator wydziałowy: dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS

Telefon: 81-537-50-65, 81-537-59-87

E-mail: biologicznelastminute@umcs.pl

 


Rejestracja w zakładce „Formularz zgłoszeniowy