dr Kamila Rachwał

dr Kamila Rachwał - absolwentka Studiów Doktoranckich kierunku biologia

Data wszczęcia przewodu: 21.10.2015 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Białko RosR jako globalny regulator ekspresji genów Rhizobium leguminosarum bv trifolii 24.2

Promotor

  • dr hab. Monika Janczarek prof. nadzw. - Zakład Genetyki i Mikrobiologii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzenci

  • prof. dr hab. Dariusz Bartosik – Zakład Genetyki Bakterii; Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Adam Waśko – Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 18.04.2018 r.

Załączniki