Wykłady/warsztaty botaniczne dla szkół

Z okazji Roku Botaniki, zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w wykładach i warsztatach o tematyce botanicznej.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o wysłanie wiadomości email na podany przy danych zajęciach adres kontaktowy.

Podczas uczestnictwa w zajęciach, organizowanych przez pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii, uczniowie placówki pozostają pod stałą opieką nauczyciela, który jest zobowiązany do sprawowania opieki nad grupą w trakcie trwania zajęć.

Polskie Towarzystwo Botaniczne, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS – oferta dla szkół w Roku Botaniki

Tytuł zajęć: Mikrolokatorzy roślin – wykład
Czas trwania: 45 min
Prowadzący: Małgorzata Majewska
Katedra: Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej
Kontakt: mail, tel. 81 537 59 39

Tytuł zajęć: Fotosynteza i inne formy odżywiania roślin
Czas trwania: 2-3 h
Prowadzący: Kamila Kupisz, Małgorzata Wójcik, Izabela Borkowska, Karolina Jaros
Katedra: Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki
Kontakt: mail, tel. 81 537 59 55

Tytuł zajęć: Ruch w roślinach w skali makro i mikro
Czas trwania: 2-3 h
Prowadzący: Kamila Kupisz, Małgorzata Wójcik, Izabela Borkowska, Karolina Jaros
Katedra: Katedra Fizjologii Roślin i Biofizyki
Kontakt: mail, tel. 81 537 59 55

Tytuł zajęć: Roślina jako surowiec farmaceutyczny i kosmetyczny
Czas trwania: 45 min
Prowadzący: Małgorzata Wrzesień, Karolina Tymoszuk
Katedra: Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii
Kontakt: mail, tel. 81 537 50 46

Tytuł zajęć: Nasiona podróżnicy, czyli jak rośliny zdobywają świat
Czas trwania: 45 min
Prowadzący: Magdalena Franczak
Katedra: Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii
Kontakt: mail, tel. 81 537 50 14

Tytuł zajęć: Pyłek czy ziarno?
Czas trwania: 40 min
Prowadzący: Ewa Szczuka
Katedra: Katedra Biologii Komórki
Kontakt: mail, tel. 81 537 50 61

Tytuł zajęć: Owady zapylające i ich znaczenie
Czas trwania: 45 min*
Prowadzący: Karolina Tymoszuk, Małgorzata Wrzesień
Katedra: Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii
Kontakt: mail, tel. 81 537 50 14
* w trakcie zajęć planowane jest odwiedzenie Ogrodu Ziołowego Wydziału, z tego względu preferowany termin zajęć to miesiące wiosenno-letnie

Tytuł zajęć: Antropocen – epoka człowieka
Czas trwania: 30 min
Prowadzący: Aneta Ptaszyńska
Katedra: Katedra Immunobiologii
Kontakt: mail