Specjalności

Wyniki zapisów na specjalności - drugi stopień

Listy studentów I roku II stopnia biologii i biotechnologii przydzielonych na specjalności na rok akademicki 2020/2021 są zamieszczone w załącznikach poniżej (plik: Biologia II st_podział na spec_2020-21_nr albumu; plik: Biotechnologia II st_podział na spec_2020-21_nr albumu).

Ewentualne podania o zmianę przydziału (w uzasadnionych przypadkach) proszę składać do 2 października włącznie.

Wyniki zapisów na specjalności - pierwszy stopień

Listy studentów II roku I stopnia biologii przydzielonych na specjalności na rok akademicki 2020/2021 są zamieszczone w załącznikach poniżej (plik: Biologia I st_podział na spec_2020-21_nr albumu).

Ewentualne podania o zmianę przydziału (w uzasadnionych przypadkach) będą rozpatrywane w drugiej połowie września br.

Studenci II roku I stopnia biologii

Zapisy na specjalności na rok akademicki 2020/2021 odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionej Karty zapisu na specjalności na adres email wskazany w karcie w dniach 1-19 czerwca 2020 r.

Studenci zakwalifikowani na I rok II stopnia biologii i biotechnologii

Zapisy na specjalności:

  • biologia: bioanalityka, biochemia, biologia eksperymentalna, mikrobiologia
  • biotechnologia: medyczna, ogólna

na rok akademicki 2020/2021 odbywają się podczas składania dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zakwalifikowane na studia II stopnia w dniach 21, 22 września 2020 r.

Studenci dokonujący wyboru specjalności proszeni są o wskazanie swoich preferencji na kartach zapisów (do pobrania poniżej, wspólne karty zapisów na specjalności i pracownie magisterskie) i dostarczenie podpisanych kart wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi.