Plan posiedzeń

"Semestr zimowy roku akademickiego 2018/19
Wszystkie spotkania mają miejsce we wtorki o godz. 13.15, w sali 151B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach, jak również zapraszania na nie przyjaciół, kolegów, znajomych i studentów, którzy (jeszcze) nie są członkami PTB, ale są zainteresowani tematyką botaniczną i spotkaniami z ludźmi, którzy fascynację botaniką mają „we krwi”.

30 października 2018 roku
Rafał Siek
Prezentacja pt. „Tajemnice poleskich bagien”
13 listopada 2018 roku
Prof. dr hab. Wiesław Mułenko

Wyniki badań botanicznych Wincentego Pola w opinii Profesora Władysława Szafera (Kilka refleksji o florze Tatr i jej przemianach)”
27 listopada 2018 roku
Prof. dr hab. Bożenna Czarnecka

Botaniczne gusła i czary – Chełmskie i Podkarpackie... czyli co kraj to obyczaj”
4 grudnia 2018 roku
Dr n. farm. Katarzyna Szewczyk
„Badania fitochemiczne i potencjał biologiczny gatunków z rodzaju Impatiens L.”
18 grudnia 2018 roku
„Choinkowe spotkanie członków i sympatyków OL PTB (w świątecznym nastroju przy kawie i ciastku…)”
15 stycznia 2019 roku
Dr Sylwia Wierzcholska
„Czy sikorki są dobrymi briologami? Wzorce użytkowania mszaków w gniazdach trzech gatunków sikor związanych z Puszczą Białowieską”
29 stycznia 2019 roku
Dr hab. Marek Kucharczyk
„Naukowcy nie gęsi i swój język mają”