Plan posiedzeń

Semestr zimowy roku akademickiego 2019/20
Wszystkie spotkania odbywają się we wtorki o godz. 13.15, w sali 151B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach, jak również zapraszania na nie przyjaciół, kolegów, znajomych i studentów, którzy (jeszcze) nie są członkami PTB, ale są zainteresowani tematyką botaniczną i spotkaniami z ludźmi, którzy fascynację botaniką mają „we krwi”.

 

19 listopada 2019 roku
Dr Robert Zubel
Lubelscy badacze mszaków w Sekcji Briologicznej PTB. Podsumowanie 40 lat działalności
 
3 grudnia 2019 roku
Prof. dr hab. Bożenna Czarnecka

O pracy botanika (honorowego) pół żartem pół serio
 
14 stycznia 2020 roku
Prof. dr hab. Mariusz Gagoś

Wpływ obcych dodatków do surowca woskowego przeznaczonego do wyrobu węzy na osobniczy rozwój rodziny pszczelej – dlaczego potrzebny jest analizator wosku?
 
28 stycznia 2020 roku
Dr hab. Grzegorz Borsuk

Pszczoły w badaniach naukowych
 
11 lutego 2020 roku
Dr hab. Małgorzata Wrzesień
Rośliny pożytkowe we florze antropogenicznych układów liniowych