Plan posiedzeń

Semestr letni roku akademickiego 2018/19
Wszystkie spotkania odbywały się we wtorki o godz. 13.15, w sali 151B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach, jak również zapraszania na nie przyjaciół, kolegów, znajomych i studentów, którzy (jeszcze) nie są członkami PTB, ale są zainteresowani tematyką botaniczną i spotkaniami z ludźmi, którzy fascynację botaniką mają „we krwi”.

5 marca 2019 roku
Mgr inż. Robert Wańczyk
„Tworzenie map roślinności na podstawie danych pozyskanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (UAV – Unmanned Aerial Vehicle)”
 
12 marca 2019 roku
Prof. dr hab. Wiesław Mułenko

Wspomnienie o profesorze Bogusławie Sałacie
 
2 kwietnia 2019 roku
Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, dr hab. Ignacy Kitowski

„Ekspansja kopalni węgla kamiennego zagrożeniem dla przyrody Polesia Zachodniego”
 
9 kwietnia 2019 roku
Dr hab. Mariusz Kulik, prof. UP

„Dobre praktyki w ochronie przyrody na przykładzie muraw Lubelszczyzny”
 
14 maja 2019 roku
Dr Robert Zubel
„Od Kluka do klucza i z powrotem: rzecz o księdzu, roślinach i jubileuszu”
 
28 maja 2019 roku
Dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. UP
„Dwa oblicza selenu – pierwiastek toksyczny lub pożądany dla roślin”
 
7 czerwca 2019 roku
Zakończenie sezonu spotkań botanicznych w Ogrodzie Botanicznym UMCS