Plan posiedzeń

Semestr letni/zimowy roku 2022
Wszystkie spotkania odbywają się we wtorki o godz. 13.15, w sali 151B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach, jak również zapraszania na nie przyjaciół, kolegów, znajomych i studentów, którzy (jeszcze) nie są członkami PTB, ale są zainteresowani tematyką botaniczną i spotkaniami z ludźmi, którzy fascynację botaniką mają „we krwi”.

 

16 lutego 2022 (spotkanie 993)
Dr Anna Rysiak
„IGO, inwazyjne gatunki obce - teoria i praktyka”

26 kwietnia 2022 (spotkanie 994)
Dr Anna Cwener
„Prace nad czerwoną księgą roślin województwa lubelskiego”

17 maja 2022 (spotkanie 995)
Mgr Karolina Tymoszuk
„Ziele czarownic, czyli lulecznica kraińska (Scopolia carniolica Jacq.)”

31 maja 2022 (spotkanie 996)
Dr Anna Cwener, Dr Mykhaylo Chernetskyy, Dr Agnieszka Dąbrowska, Dr Grażyna Szymczak Dr Grażyna Szymczak
„Działania Ogrodu Botanicznego UMCS w zakresie ochrony in situ roślin zagrożonych na Lubelszczyźnie”

14 czerwca 2022 (spotkanie 997)
Dr Robert Zubel
„Briosfera - mały dom dla wielu stworzeń”

15 listopada 2022 (spotkanie 998)
Dr hab. Krystyna Winiarczyk, prof. UMCS
„Ocena potencjału propagacyjnego Kalanchoe Daigremonta

29 listopada 2022 (spotkanie 999)
Dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS
„Co botanika może wnieść do badań nad ewolucją człowieka”

grudzień 2022 (spotkanie 1000)
O dokładnym terminie, formie i treści spotkania poinformujemy wkrótce