Drodzy Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

Dziękujemy za udział w XIII Konkursie Biochemicznym. 

Tegoroczna XIII edycja Konkursu Biochemicznego została przeprowadzona w dwóch etapach.

Pierwszy etap odbył się 2 marca w sposób zdalny i zgłosiło się do niego 141 uczniów z 45 szkół z całej Polski.

Do etapu finałowego, który odbył się stacjonarnie 8 kwietnia, zakwalifikowano 50 uczniów.
Komisja oceniająca, składająca się z pracowników Katedry Biochemii i Biotechnologii UMCS, wyłoniła 6 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
Laureatami XIII edycji Konkursu Biochemicznego zostali następujący uczniowie:

I miejsce         Natalia Dysput, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie

II miejsce        Dominik Walencik, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

III miejsce      Kacper Biela, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

Wyróżnienie    Patrycja Powaga, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Wyróżnienie    Agata Kowalczyk, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Wyróżnienie    Bartłomiej Sierociuk,IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie

Tym razem największą wiedzą biochemiczną wykazali się uczniowie ze szkół lubelskich. Laureaci otrzymali upominki i cenne nagrody książkowe, a osoby wyróżnione drobne upominki. Nauczyciele, którzy przygotowali laureatów także otrzymali upominki, ufundowane przez sponsorów. Tradycją naszego konkursu jest losowanie upominków dla szkół; w tym roku były to nagrody książkowe, które zostały przekazane do biblioteki Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie oraz Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Dziękujemy bardzo wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizatorów Konkursu. Fundatorami nagród byli: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Fundacja TYGIEL, Państwowe Wydawnictwo Naukowe oraz Drukarnia Drukurs. Podziękowania kieruję również do pracowników i studentów Katedry Biochemii i Biotechnologii UMCS za organizację tegorocznej edycji Konkursu oraz do władz Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, które wspierają organizację Konkursu Biochemicznego.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i ich Nauczycielom! Mamy nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku w czasie kolejnej edycji Konkursu Biochemicznego.

w imieniu organizatorów

Anna Jarosz-Wilkołazka
(Katedra Biochemii i Biotechnologii UMCS, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego)