Miejsce:

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, Lublin


Wykłady:

sala audytoryjna (0131 B - niski parter)

Data

Godzina

Wykład

Prowadzący

3.03.2018 r. (sobota)

9.00-10.30

Fizjologia roślin

dr hab. Małgorzata Wójcik

10.45-12.15

Fizjologia człowieka

dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk

12.30-14.00

Cytologia i metabolizm

dr Joanna Strubińska

4.03.2018 r. (niedziela)

9.00-10.30

Botanika

dr Monika Kozłowska

10.45-12.15

Zoologia

dr hab. Rafał Gosik

12.30-14.00

Genetyka

dr Dominika Kidaj

 

Próbna matura z biologii:

17.03.2018 r. (sobota)  w godzinach 9.00-12.00