Miejsce:

Platforma Microsoft Teams

 

Data

Godzina

Wykład

Prowadzący

6.03.2021 (sobota)

9:00 – 11:15

Cytologia i metabolizm

dr Barbara Chudzik

11:45-14:00

Botanika

dr Monika Kozłowska

7.03.2021

(niedziela)

9:00 – 11:15

Fizjologia człowieka

dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk

11:45-14:00

Genetyka

dr Dominika Kidaj

13. 03. 2021

(sobota)

9:00 – 11:15

Fizjologia roślin

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

11:45-14:00

Zoologia

dr hab. Rafał Gosik, prof. UMCS

14.03.2021

(niedziela)

9:00 – 11:15

Warsztaty z rozwiązywania zadań maturalnych

dr Ewa Gajuś-Lankamer