Platforma Microsoft Teams

Data

Godzina

Wykład

Prowadzący

5.03.2022 (sobota)

9:00 – 11:15

Fizjologia roślin

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

11:45-14:00

Botanika

dr Monika Kozłowska

6.03.2022

(niedziela)

9:00 – 11:15

Cytologia i metabolizm

dr Barbara Chudzik

11:45-14:00

Fizjologia człowieka

dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk

12. 03. 2022

(sobota)

9:00 – 11:15

Genetyka

dr Dominika Kidaj

11:45-14:00

Zoologia

dr hab. Rafał Gosik, prof. UMCS

14:15 – 15:00

Warsztaty z rozwiązywania zadań maturalnych

dr Ewa Gajuś-Lankamer, prof. UMCS