Studencki program stażowy MaxSIP w Niemczech

 Studencki program stażowy MaxSIP w Niemczech

Summer Internship Program (MaxSIP) to program utworzony we współpracy Intytutu Neurobiologii Maxa Plancka oraz Intytutu Biochemii Maxa Plancka z Monachium.

MaxSIP daje możliwość ambitnym studentom studiów licencjackich i magisterskich dołączenia do jednego z laboratoriów Instytutów Maxa Plancka, w celu przeprowadzenia 10-tygodniowego badawczego projektu stażowego.

W pełni finansowany program pozwoli uczestnikom poznać różne podejścia naukowe i zaawansowane metody laboratoryjne.

Celem programu jest dostarczanie utalentowanym studentom szerokiej gamy doświadczeń badawczych oraz wiedzy, dając wsparcie i stymulację we wczesnych etapach kariery.

Platforma aplikacyjna na MaxSIP otworzy się 1 stycznia 2021 r. Zachęcamy zainteresowanych studentów do składania swoich zgłoszeń do 15 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.maxsip.de.