dr Paulina Iwaniak

dr Paulina Iwaniak - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 25.06.2015 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Wpływ kwasu 2-oksoglutarowego na budowę histologiczną jelita cienkiego szczurów poddanych operacji zespolenia przełykowo - jelitowego

Promotor

prof. dr hab. Antoni Gawron  - Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr hab. Piotr Dobrowolski - Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii UMCS w Lublinie

 

Recenzenci: dr hab. Jose Luis Valverde Piedra, prof. nadzw.- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

dr hab. n. med. Tomasz Kocki - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Data nadania stopnia doktora: 20.06.2018 r.

Załączniki