mgr Łukasz Wyrozumski

mgr Łukasz Wyrozumski - student niestacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 16.12.2015 r.


Tytuł rozprawy

Skład gatunkowy, zgrupowania oraz rozmieszczenie pionowe wciornastków (Insecta, Thysanoptera) w wybranych zbiorowiskach roślinnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Promotor

dr hab. Halina Kucharczyk  - Zakład Zoologii UMCS w Lublinie