mgr Łukasz Wyrozumski

mgr Łukasz Wyrozumski - absolwent niestacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku biologia

Dyscyplina: Biologia

Data wszczęcia: 16.12.2015 r.


Tytuł rozprawy

Skład gatunkowy, zgrupowania oraz rozmieszczenie pionowe wciornastków (Insecta, Thysanoptera) w wybranych zbiorowiskach roślinnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Promotor

dr hab. Halina Kucharczyk prof. UMCS - Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie

Data zamknięcia: 18.05.2022 r.