Wszystkich informacji dotyczących konkursu udzielą Państwu osoby odpowiedzialne za jego organizację:

Anna Jarosz-Wilkołazka
Zakład Biochemii UMCS
Lubelski Oddział PTBioch
Tel. 81 537 50 44
Fax: 81 537 54 14
e-mail:
anna.wilkolazka@umcs.lublin.pl

Jolanta Polak
Zakład Biochemii UMCS
Tel. 81 537 56 65
Fax: 81 537 54 14
e-mail:
jpolak@umcs.lublin.pl