Wszystkich informacji dotyczących konkursu udzielą Państwu osoby odpowiedzialne za jego organizację:

Anna Jarosz-Wilkołazka
Katedra Biochemii i Biotechnologii UMCS
Lubelski Oddział PTBioch
Tel. 81 537 50 44
Fax: 81 537 54 14
e-mail: anna.jarosz-wilkolazka@mail.umcs.pl

Jolanta Polak
Katedra Biochemii i Biotechnologii UMCS
Tel. 81 537 50 51
Fax: 81 537 54 14
e-mail: jolanta.polak@mail.umcs.pl