Pracownia Entomologii Stosowanej

Druga sala Muzeum posiada funkcję ekspozycyjno-dydaktyczną. Znajdują się w niej gabloty z zakresu entomologii stosowanej. W mikroskopach  można zaobserwować pospolite szkodniki magazynowe. W witrynach  stojących zgromadzono zbiór porównawczy kilkudziesięciu gatunków ryb, płazów i gadów. Można się również zapoznać z dokumentami i drobnymi przedmiotami dotyczącymi początków funkcjonowania Muzeum.