Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Artur Nowak

Telefon
537 59 39
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-6807-6832
Konsultacje

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej


pokój 119B, I piętro


Wtorek: 10:00 - 12:00


Konsultacje Online na Platformie Wirtualny Kampus: Konsultacje można znaleźć na stronie Wirtualnego Kampusu przy moim Nazwisku. Kod dostępu wysyłam mailowo na podstawie weryfikacji numeru albumu


Na maile odpowiadam od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

O sobie

Edukacja:

Studia I stopnia, licencjackie 2008-2011: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemii, Zakład Biochemii

Studia II stopnia, magisterskie 2012-2013: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Zakład Biochemii

Uzyskanie stopnia naukowego doktora 2013-2021:  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

Zatrudnienie: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej 2013-obecnie

Moje zainteresowania naukowe:

Izolację i badanie właściwości polimerów zewnątrzkomórkowych (EPS) oraz ścianowych (WPS) i zolowanych z hodowli grzybów Ascomycota (Fusarium, Trichoderma i Penicillium) oraz Basidiomycota

Określanie wpływu związków elicytorowych oraz żywych mikroorganizmów na zmiany w aktywności enyzmów markerowych w tkankach roślin.

Określianie zmienności mikrobiologicznej i biochemicznej zachodzącej w glebach.


Działalność naukowa

Publikacje:

  1. Osińska-Jaroszuk M, Jarosz-Wilkołazka A, Jaroszuk-Ściseł J, Szałapata K, Nowak A, Jaszek M, Ozimek E, Majewska M. Extracellular polysaccharides from Ascomycota and Basidiomycota: production conditions, biochemical characteristics, and biological properties. World J Microbiol Biotechnol2015, 12, 1823-1844. doi: 10.1007/s11274-015-1937-8.
  2. Ozimek E, Jaroszuk-Ściseł J, Bohacz J, Korniłłowicz-Kowalska T, Tyśkiewicz R, Słomka A, Nowak A, Hanaka A. Synthesis of Indoleacetic Acid, Gibberellic Acid and ACC-Deaminase by Mortierella Strains Promote Winter Wheat Seedlings Growth under Different Conditions. Int J Mol Sci. 2018, 19(10), 3218. doi: 10.3390/ijms19103218.
  3. Jaroszuk-Ściseł J, Tyśkiewicz R, Nowak A, Ozimek E, Majewska M, Hanaka A, Tyśkiewicz K, Pawlik A, Janusz G. Phytohormones (Auxin, Gibberellin) and ACC Deaminase In Vitro Synthesized by the Mycoparasitic Trichoderma DEMTkZ3A0 Strain and Changes in the Level of Auxin and Plant Resistance Markers in Wheat Seedlings Inoculated with this Strain Conidia. Int J Mol Sci2019 20(19), 4923. doi: 10.3390/ijms20194923.
  4. Hanaka A, Nowak A, Plak A, Dresler S, Ozimek E, Jaroszuk-Ściseł J, Wójciak-Kosior M, Sowa I. Bacterial Isolate Inhabiting Spitsbergen Soil Modifies the Physiological Response of Phaseolus coccineus in Control Conditions and under Exogenous Application of Methyl Jasmonate and Copper Excess. Int J Mol Sci2019 20(8), 1909. doi: 10.3390/ijms20081909.
  5. Jaroszuk-Ściseł J, Nowak A, Komaniecka I, Choma A, Jarosz-Wilkołazka A, Osińska-Jaroszuk M, Tyśkiewicz R. Wiater A. Rogalski J. Differences in Production, Composition, and Antioxidant Activities of Exopolymeric Substances (EPS) Obtained from Cultures of Endophytic Fusarium culmorum Strains with Different Effects on Cereals. Molecules 2020, 25, 616. doi: 10.3390/molecules25030616.
  6. Kachel M, Nowak A, Jaroszuk-Ściseł J, Tyśkiewicz R, Parafiniuk S, Rabier F. Influence of Inorganic Metal (Ag, Cu) Nanoparticles on Biological Activity and Biochemical Properties of Brassica napus Rhizosphere Soil. Agriculture 2021, 11, 1215.  doi: 10.3390/agriculture11121215
  7. Tyśkiewicz, R.; Nowak, A.; Ozimek, E.; Jaroszuk-Ściseł, J. Trichoderma: The Current Status of Its Application in Agriculture for the Biocontrol of Fungal Phytopathogens and Stimulation of Plant Growth. Int. J. Mol. Sci. 202223, 2329. doi: 10.3390/ijms23042329
  8. Nowak, A.; Tyśkiewicz, R.; Wiater, A.; Jaroszuk-Ściseł, J. (1→3)-α-D-glucooligosaccharides as Elicitors Influencing the Activity of Plant Resistance Pathways in Wheat Tissues. Agronomy 202212, 1170. doi: 10.3390/agronomy12051170
  9. Hanaka, A, Nowak, A., Ozimek, E., Dresler, S., Plak, A., Sujak, A., Reszczyńska, E., Strzemski, M. Effect of copper stress on Phaseolus coccineus in the presence of exogenous methyl jasmonate and/or Serratia plymuthica from the Spitsbergen soil. J. Hazard. Mater. 2022, 129232, doi: 10.1016/j.jhazmat.2022.129232 
  10. Majewska, M., Wdowiak-Wróbel, S., Marek-Kozaczuk, M., Nowak, A., Tyśkiewicz, R. Cadmium-resistant Chryseobacterium sp. DEMBc1 strain: characteristics and potential to assist phytoremediation and promote plant growth. Environ Sci Pollut Res. 2022. doi: 10.1007/s11356-022-21574-3

 

Projekty:

NCBiR: POIR.04.01.02-00-0111/17 pt.: RANB „BIOGLASS – Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych” (2018 – 2022)

NCN: Miniatura 6: 2022/06/X/NZ9/00569 - Otrzymywanie i właściwości elicytorowe polimerów ścianowych (WPS) oraz zewnątrzkomórkowych (EPS) uzyskiwanych z hodowli szczepu Trichoderma koningiopsis

Realizacja badań:

Analiza własności biobójczych powłoki napylonej na podłoże szklane z katody na bazie stopu metalicznego z udziałem pierwiastków z grupy lantanowców

Opracowanie innowacyjnych preparatów na bazie zboin uzyskanych z wosku pszczelego 

Zgłoszenie Patentowe:

 P.428832: Preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin i sposób jego otrzymywania