Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Artur Nowak

Telefon
537 59 39
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-6807-6832
Konsultacje

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej


pokój 119B, I piętro


Wtorek


10:00 - 12:00


Konsultacje Online na Platformie Wirtualny Kampus:


Poniedziałek 


12.30-13.30


Konsultacje można znaleźć na stronie Wirtualnego Kampusu przy moim Nazwisku. Kod dostępu wysyłam mailowo na podstawie weryfikacji numeru albumu


Na maile odpowiadam od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

O sobie

Edukacja:

Studia I stopnia, licencjackie 2008-2011: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemii, Zakład Biochemii

Studia II stopnia, magisterskie 2012-2013: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Zakład Biochemii

 

Zatrudnienie: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra MikrobiologiiPrzemysłowej i Środowiskowej 2013-obecnie

 

Moje zainteresowania naukowe obejmują izolację i badanie właściwości polimerów zewnątrzkomórkowych (EPS) i zolowanych z hodowli szczepów Ascomycota należących do gatunków Fusarium, Trichoderma i Penicillium


Działalność naukowa

Publikacje: 

  1. Osińska-Jaroszuk M., Jarosz-Wilkołazka A., Jaroszuk-Ściseł  J., Szałapata K., Nowak A., Jaszek M., Ozimek E., Majewska M. 2015, Extracellular polysaccharides from Ascomycota and Basidiomycota: production conditions, biochemical characteristics, and biological properties. World J. Microbiol. Biotechnol.  31(12): 1823-1844, ISSN 0959-3993, DOI 10.1007/s11274-015-1937-8
  2. Ozimek E., Jaroszuk-Ściseł J., Bohacz J., Korniłłowicz-Kowalska T., Tyśkiewicz R., Słomka A., Nowak A., Hanaka A. 2018. Synthesis of Indoleacetic Acid, Gibberellic Acid and ACC-Deaminase by Mortierella Strains Promote Winter Wheat Seedlings Growth under Different Conditions. Int. J. Molec. Sci. 19(10), 3218; https://doi.org/10.3390/ijms19103218
  3. Hanaka A., Nowak A., Plak A., Dresler S., Ozimek E., Jaroszuk - Ściseł J., Wójciak-Kosior M., Sowa I. 2019. Bacterial isolate inhabiting Spitsbergen soil modifies the physiological response of Phaseolus coccineus in control conditions and under exogenous application of methyl jasmonate and copper excess. International Journal of Molecular Sciences (Int. J. Mol. Sci.) 20(8), 1909, doi: 10.3390/ijms20081909
  4. Jaroszuk-Ściseł J., Tyśkiewicz R., Nowak A., Ozimek E., Majewska M., Hanaka A., Tyśkiewicz K(atarzyna), Pawlik A., Janusz G. 2019. Phytohormones (auxin, gibberellin) and ACC deaminase in vitro synthesized by the mycoparasitic Trichoderma DEMTKZ3A0 strain and changes in the level of auxin and plant resistance markers in wheat seedlings inoculated with this strain conidia. International Journal of Molecular Sciences 20(19), 4923. https://doi.org/10.3390/ijms20194923
  5. Jaroszuk‐Ściseł J., Nowak A., Komaniecka I., Choma A., Jarosz‐Wilkołazka A., Osińska‐Jaroszuk M., Tyśkiewicz R., Wiater A., Rogalski J. 2020. Differences in Production, Composition, and Antioxidant Activities of Exopolymeric Substances (EPS) Obtained from Cultures of Endophytic Fusarium culmorum Strains with Different Effects on Cereals. Molecules 2020, 25, 616; doi:10.3390/molecules25030616