Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kamila Wlizło

Telefon
81 537 59 58
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 wtorek 1000 - 1100 , piątek 1200 - 1300

Adres

pok. 105A, Akademicka 19
20-033 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

Zastosowanie grzybów wielkoowocnikowych w biotechnologii:

 • transformacje enzymatyczne związków organicznych
 • usuwanie związków endokrynnie czynnych
 • polisacharydy grzybowe
 • mikrozanieczyszczenia

 


Działalność naukowa

Projekty badawcze:

 1. Wykonawca w grancie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 11 „Enzymatyczna synteza związków o aktywności antymikrobiologicznej i antyoksydacyjnej w dwuskładnikowych układach transformacyjnych” (2016/21/D/NZ9/02460)
 2. Kierownik grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 9 „Unieruchomiona lakaza grzybowa jako uniwersalny katalizator w transformacji związków aromatycznych” (2015/17/N/NZ9/03647)
 3. Wykonawca w projekcie „Objazdowy Festiwal nauki, czyli nauka bez barier” finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w konkursie eNgage, w ramach projektu Skills (85/UD/SKILLS/2015)
 4. Kierownik grantu indywidualnego dla młodych pracowników i doktorantów pt „Optymalizacja procesów syntezy barwników tekstylnych przy udziale biomasy grzybowej”
 5. Kierownik grantu indywidualnego dla młodych pracowników i doktorantów pt „Synteza substancji barwnych przy udziale biokatalizatorów grzybowych”
 6. Wykonawca w grancie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt „Biosynteza barwników tekstylnych przez grzyby” (NN 302 633040)

 

Nagrody, wyróżnienia, stypendia:

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej nadane przez Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyróżnienie od Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS za pracę naukową w roku akademickim 2015/2016
 • Stypendium Prezydenta Miasta Lublin w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”

 

Wykaz publikacji naukowych:

Publikacje recenzowane w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

 1. Polak J., Wlizło K., Kapral-Piotrowska J., Grąz M., Paduch R., Jarosz-Wilkołazka A. (2020) Influence of Carrier Structure and Physicochemical Factors on Immobilisation of Fungal Laccase in Terms of Bisphenol A Removal, Catalysts, 10, 951
 2. Polak J., Wlizło K., Pogni R., Petricci E., Grąz M., Szałapata K., Osińska-Jaroszuk M., Kapral-Piotrowska J., Pawlikowska-Pawlęga B., Jarosz-Wilkołazka A., (2020) Structure and Bioactive Properties of Novel Textile Dyes Synthesised by Fungal Laccase. International Journal of Molecular Sciences, 21, 2052
 3. Wlizło K., Polak J., Jarosz-Wilkołazka A. (2020) Novel textile dye obtained through transformation of 2-amino-3-methoxybenzoic acid by free and immobilised laccase from a Pleurotus ostreatus strain. Enzyme and Microbial Technology, 132, 109398. 
 4. Polak J., Jarosz-Wilkołazka A., Szuster-Ciesielska A., Wlizło K., Kopycińska M., Sójka-Ledakowicz J., Lichawska-Olczyk J., (2016) Toxicity and dyeing properties of dyes obtained through laccase-mediated synthesis. Journal of Cleaner Production, 112, 4265-4272. 
 5. Osińska-Jaroszuk M., Wlizło K., Szałapata K., Jarosz-Wilkołazka A. (2014) Correlation between the production of exopolysaccharides and oxalic acid secretion by Ganoderma applanatum and Tyromyces palustris. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 30, 3065-3074. 

 

Publikacje w innych recenzowanych czasopismach:

 1. Wlizło K., Polak J., Jarosz-Wilkołazka A. (2017) Związki biologicznie aktywne i metody ich usuwania na drodze biokatalizy. Postępy Biochemii, 63, 304-314.
 2. Wlizło K., Polak J., Bryjak J., Grąz M., Jarosz-Wilkołazka A. (2015) Zastosowanie unieruchomionej lakazy grzybowej w biotransformacji związków aromatycznych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 211-212.

 

Rozdział w monografiach w języku angielskim

 1. Pozdnyakova N., Jarosz-Wilkołazka A., Polak J., Wlizło K., Dubrovskaya E., Turkovskaya O. (2017) Unique Properties of Fungal Laccases for Biodegradative Processes. In: Laccase: Applications, Investigations and Insights. Harris A. (Ed), Nova Science Publishers, Inc., New York, ISBN 978-1-53610-556-8.
 2. Pozdnyakova N., Wlizlo K., Szalapata K., Jarosz-Wilkolazka A., Turkovskaya O. (2013) Ligninolytic peroxidases: unique properties and biotechnological potential. In: Peroxidases: biochemical characteristics, functions and potential applications. Bogaert L., Coppens N. (Eds), Nova Science Publishers, Inc., New York, ISBN 078-1-62808-262-3, 1-70.