Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Mateusz Kutyła

Telefon
5375958
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zdalnie MS Teams - czwartek 9:00 - 10:00
kod: 7mu9eyo


Stacjonarnie - piątek 12:00 - 13:00
pokoj 105A


 


 

Działalność naukowa

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Enzymatyczna synteza estrów alkoholi terpenowych i kwasów karboksylowych przy użyciu esteraz z grzybów psychrofilnych.

Poszukiwanie nowych biokatalizatorów wydajnych w syntezie estrów alkoholi terpenowych.

Wykorzystanie katalizy biomimetycznej w celu otrzymywania nowych związków smakowo-zapachowych.

Biotransformacja terpenów przy użyciu grzybów psychrofilnych.

Izolacja i oczyszczanie związków terpenoidowych po biotransformacji.

 

Publikacje:

Jędrzejewski K., Fiedurek J., Rusinek P., Kutyła M. Wpływ stresu oksydacyjnego na biotransformację ß-pinenu przy użyciu psychrotroficznego grzyba Chrysosporium pannorum. Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce, 2016, 197-213, Lublin.

Muszyński S., Dobrowolski P., Kasperek K., Knaga S., Kwiecień M., Donaldson J., Kutyła M., Kapica M., Tomaszewska E. Effects of yeast (Saccharomyces cerevisiae) probiotics supplementation on bone quality characteristics in young japanese quail (Coturnix Japonica): the role of sex on the action of the gut-bone axis. Animals 2020, 10, 440.

Kutyła M., Fiedurek J., Gromada A., Jędrzejewski K., Trytek M. Mutagenesis and adaptation of psychrotrophic fungus Chrysosporium pannorum A-1 as a method for improving β-pinene bioconversion. Molecules 2020, 25, 2589. 

Buczek K., Deryło K., Kutyła M., Rybicka-Jasińska K., Gryko D., Borsuk G., Rodzik B., Trytek M. Impact of protoporphyrin lysine derivatives on the ability of Nosema ceranae spores to infect honeybees. Insects 2020, 11, 504. 

Zgłoszenia patentowe:

Kutyła M., Trytek M., Fiedurek J. Sposób otrzymywania biokatalizatorów z grzybów psychrofilnych. Zgłoszenie nr P.431168, 2019

Kutyła M., Trytek M. Sposób otrzymywania biokatalizatorów z grzybów mezofilnych. Zgłoszenie nr P. 431167, 2019

Współautor 6 doniesień konferencyjnych.