Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM

Punkt wsparcia i Psychoedukacji „Sensum”

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów UMCS przeżywających kryzysy emocjonalne i potrzebujących wsparcia w rozwoju psychicznym. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy w zakresie poradnictwa, psychoterapii i coachingu. Konsultacje i porady odbywają się bezpłatnie.

Miejsce: ul. Narutowicza 12 (Instytut Pedagogiki, Oficyna – pok. 14)

dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. nadzw.

Jest coachem pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR).

Ukończyła m.in.: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, szkolenie TSR I i II stopnia (CTSR 2017/2018, 200 godzin); Szkolenie TSR w ramach Studium Umiejętności Psychologicznych (CTSR 2018, 20 godzin); Podyplomowe Studia w zakresie Coachingu (WSPiA 2013/2014, 214 godz.); Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej (IPZ PTP 2010, 270 godz.); Podyplomowe Kwalifikacyjne Studium Psychoprofilaktyki (UMCS 2000-2002, 470 godzin); 101 Analiza transakcyjna (AJD, Częstochowa 2016); Akademia trenera, kurs zaawansowany (UwB 2014, 48 godz.)

Posiada osiemnastoletnią praktykę w zakresie grupowego i indywidualnego psychoedukacyjnego wsparcia osób dorosłych.

Rozmowa i konsultacje coachingowe dla osób, które:

 • stoją wobec ważnych decyzji życiowych, jak np. podjęcie pracy, formalizacja związku, rozpoczęcie samodzielnego życia itp.
 • poszukują kierunku swojego rozwoju zawodowego i kariery,
 • poszukują równowagi między życiem zawodowym i pozazawodowym,
 • chcą określić swoje priorytety i dążenia życiowe,
 • chcą zmienić coś w swoim życiu, aby było bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe,
 • doświadczają trudności w codziennym życiu (np. stres związany ze studiami i/lub pracą, kłopoty z motywacją do działania, trudności w wyznaczaniu i osiąganiu celów itp.)

Dyżur w semestrze zimowym 2018/2019: wtorek, godz. 10.15-11.15.

Zapraszam do umawiania się na spotkanie drogą mailową: katarzyna.klimkowska@poczta.umcs.lublin.pl bądź telefoniczne w godzinach konsultacji (na profilu osobowym pracownika): tel. 81 537 63 10.

dr Renata Krawczyk

Certyfikowany psychoterapeuta;

Ukończyła całościowe kształcenie w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Pracuje w nurcie integratywnym systemowym, w swojej pracy łączy różne sposoby i metody terapeutyczne. Odbyła staż kliniczny w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym B – Leczenia Wczesnych Psychoz oraz Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Przychodni Specjalistycznej „Hipoteczna 4”. Stale podnosi kompetencje zawodowe kończąc dodatkowe szkolenia z zakresu np. psychoterapii par, psychosomatoterapii, psychoterapii depresji i zaburzeń lękowych, psychoterapii zaburzeń odżywiania i in. Jest Członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (członek zwyczajny). Swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów.

Konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapia dla osób które :

 • doświadczają depresji, lęków, fobii, zaburzeń odżywiania,
 • przeżywają długotrwały stres,
 • borykają się z problemami somatycznymi bez medycznego podłoża,
 • przeżywają trudności i cierpienie w relacjach (z bliskimi, w związkach, w kontaktach społecznych),
 • doświadczają radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • podejmują próby uporania się z bolesną przeszłością,
 • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysowej,
 • chcą odnaleźć szczęście w pracy, związkach, miłości oraz poprawić jakość swego życia,

Spotkania umawiane drogą telefoniczną: tel. 506 275 161.

 mgr Ewelina Florys

Ukończone studia z Pracy socjalnej, studentka V roku Psychologii, doktorantka na kierunku Pedagogika.

Zakres poradnictwa:  

 • Doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie oraz wyznaczania celów.
 • Rozpoznawanie przyczyn stresu i poznawanie skutecznych metod poradzenia sobie z nim.
 • Rozwijanie umiejętności automotywacji. 

Spotkania umawiane droga mailową: ewelinaflorys@onet.pl.