Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM

Strona UMCS: https://www.umcs.pl/pl/pomoc-i-poradnictwo,12979.htm

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM

ul. Głęboka 43 (Instytut Pedagogiki pok. )

SENSUM działające w Instytucie Pedagogiki UMCS oferuje nieodpłatne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne studentom, doktorantom i pracownikom UMCS.

Kadra:

 

Szczegółowe informacje


Punkt Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM

SENSUM działające w Instytucie Pedagogiki UMCS oferuje nieodpłatne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne studentom, doktorantom i pracownikom UMCS.

Aktualnie SENSUM prowadzi działalność on-line.

Zespół SENSUM w bieżącym roku akademickim tworzą następujące osoby.

dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. uczelni
pedagog-andragog, coach, psychoprofilaktyk, doradca zawodowy, arteterapeuta, szkoleniowiec
katarzyna.klimkowska@mail.umcs.pl; tel. 516 977 797 (15.00-18.00)

Ukończyła m.in.: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, szkolenie TSR I i II stopnia (CTSR); Szkolenie TSR w ramach Studium Umiejętności Psychologicznych (CTSR); Podyplomowe Studia w zakresie Coachingu (WSPiA); Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej (IPZ PTP); Podyplomowe Kwalifikacyjne Studium Psychoprofilaktyki (UMCS); 101 Analiza transakcyjna (AJD); Akademia trenera, kurs zaawansowany (UwB), Podyplomowe studia „Arteterapia z terapią pedagogiczną” (APS).

Coaching, konsultacje psychologiczne w nurcie TSR (podejście skoncentrowane na rozwiązaniach)dla osób, które:

 • stoją wobec ważnych decyzji życiowych, jak np. podjęcie pracy, formalizacja związku, rozpoczęcie samodzielnego życia itp.
 • poszukują kierunku swojego rozwoju zawodowego i kariery,
 • poszukują równowagi między życiem zawodowym i pozazawodowym,
 • chcą określić swoje priorytety i dążenia życiowe,
 • chcą zmienić coś w swoim życiu, aby było bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe,
 • doświadczają trudności w codziennym życiu (np. stres związany ze studiami i/lub pracą, kłopoty z motywacją do działania, trudności w wyznaczaniu i osiąganiu celów itp.)

dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni
psychoterapeuta, pedagog
(10.00-14.00)
marta.czechowska-bieluga@mail.umcs.pl

Absolwentka studiów pedagogicznych, studiów z zakresu pracy socjalnej (specjalizacja – praca z rodziną) na UMCS, a także uczestniczką studiów z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim (certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).
Doświadczenie zdobywałam w AGAPE, MOPR, a także na licznych kursach specjalistycznych (m.in. Interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej; Formy i metody interwencji kryzysowej - praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemu przemocy; Efektywne zarządzanie czasem i automotywacja; Profesjonalista rynku pracy; Kryzys tożsamości – współczesne zjawiska; Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu).
Od 2012 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapia indywidualna z osobami:

 • w sytuacjach kryzysowych,
 • uwikłanymi w trudne relacje
 • doświadczającymi stresu, lęków, depresji czy niskiego poczucia własnej wartości.
 dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof uczelni

Pedagog, Psychoterapeuta w nurcie Terapii Gestalt (w trakcie szkolenia), Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Certyfikat CTSR), Coach Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Certyfikat LETSR).

teresa.zubrzycka-maciag@mail.umcs.pl

Wsparcie i pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i pedagogiczna oraz psychoedukacja w zakresie rozwoju osobistego i procesu wychowania dzieci.

Oferta dla osób, które m.in.:

 • doświadczają stresu, lęków i innych trudnych emocji, z którymi nie potrafią sobie radzić
 • są uwikłane w trudne relacje
 • chcą uporać się z bolesną przeszłością
 • doświadczają trudności w kontaktach interpersonalnych
 • potrzebują wsparcia w rozwoju osobistym, poznaniu samego siebie, swoich potrzeb i celów, zbudowaniu adekwatnej samooceny i rozwijaniu asertywności
 • potrzebują wsparcia i wiedzy w zakresie wypełniania zadań wychowawczych

dr Magdalena Barabas
Pedagog
magdalena.barabas@mail.umcs.pl

 • Psychoterapeuta w nurcie Terapii Gestalt (w trakcie szkolenia)
 • Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA),
 • Coach Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Certyfikat LETSR)

Zakres udzielanego wsparcia: wsparcie i pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i pedagogiczna oraz psychoedukacja w zakresie wychowania i profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych

Oferta dla osób:

 • potrzebujących wsparcia w sytuacji kryzysu,
 • doświadczających stresu, lęków innych trudnych emocji
 • doświadczających problemów somatycznymi bez medycznego podłoża,
 • potrzebujących wsparcia w sytuacji żałoby
 • uwikłanych w trudne relacje,
 • podejmujących próby uporania się z bolesną przeszłością
 • doświadczających trudności w relacjach z rówieśnikami i/lub z dorosłymi,
 • doświadczających trudności związanych z określeniem własnej tożsamości i podejmowaniem decyzji życiowych
 • potrzebujących wsparcia w procesie poszerzenia wiedzy w zakresie wychowania i zjawiska przemocy
dr Małgorzata Gulip
Pedagog, psycholog, logopeda, psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym
malgorzata.gulip@mail.umcs.pl

Pracuje z osobami, w tym z dziećmi i młodzieżą,  cierpiącymi z powodu zaburzeń natury psychologicznej, także znajdujących się w trudnych momentach w życiu. W swojej pracy wykorzystuje osiągnięcia tzw. trzeciej fali CBT  (terapia schematu – ST, terapia akceptacji i zaangażowania – ACT , terapia oparta na uważności – Mindfulness).

Konsultacje psychoterapeutyczne dla osób, które zmagają się z:

 • zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzenia snu, odżywiania,
 • lękami, fobią społeczną
 • depresją,
 • zaburzeniami afektywnymi
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

dr Ewa Sosnowka-Bielicz
Pedagog, psycholog, psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym
ewa.sosnowska-bielicz@mail.umcs.pl

Konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapia dla osób, które:

 • doświadczają kryzysów życiowych,
 • zmagają się z depresją, lękami.

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM

 

 

 

Aktualnie działalność on-line

dr hab. Katarzyna Klimkowska
prof. uczelni. 
katarzyna.klimkowska@umcs.pl;
tel. 516 977 797 (15.00-18.00)

 • coaching, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla pracowników, doktorantów i studentów

dr hab. Marta Czechowska-Bieluga prof. uczelni
(10.00-14.00)

 • konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia dla pracowników, doktorantów i studentów

 dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg prof uczelni

 

 •  Wsparcie i pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i pedagogiczna oraz psychoedukacja w zakresie rozwoju osobistego i procesu wychowania dzieci

dr Małgorzata Gulip
malgorzata.gulip@umcs.pl

 • wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne, i pedagogiczne

dr Magdalena Barabas
m.barabas@poczta.umcs.lublin.pl

 • wsparcie i pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i pedagogiczna oraz psychoedukacja w zakresie wychowania i profilaktyki przemocy i zachowań ryzykownych

dr Ewa Sosnowska-Bielicz
e.sosnowska.bielicz@gmail.com

 • wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla studentów