Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM

SENSUM działające w Instytucie Pedagogiki UMCS (ul. Narutowicza 12, Oficyna – pok. 14) oferuje nieodpłatne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne studentom, doktorantom i pracownikom UMCS.

Aktualnie SENSUM prowadzi działalność on-line.

Zespół SENSUM w bieżącym roku akademickim tworzą następujące osoby.

dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. uczelni
pedagog-andragog, coach, psychoprofilaktyk, doradca zawodowy, arteterapeuta, szkoleniowiec
katarzyna.klimkowska@umcs.pl; tel. 516 977 797 (15.00-18.00)

Ukończyła m.in.: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, szkolenie TSR I i II stopnia (CTSR); Szkolenie TSR w ramach Studium Umiejętności Psychologicznych (CTSR); Podyplomowe Studia w zakresie Coachingu (WSPiA); Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej (IPZ PTP); Podyplomowe Kwalifikacyjne Studium Psychoprofilaktyki (UMCS); 101 Analiza transakcyjna (AJD); Akademia trenera, kurs zaawansowany (UwB), Podyplomowe studia „Arteterapia z terapią pedagogiczną” (APS).

Coaching, konsultacje psychologiczne w nurcie TSR (podejście skoncentrowane na rozwiązaniach)dla osób, które:

 • stoją wobec ważnych decyzji życiowych, jak np. podjęcie pracy, formalizacja związku, rozpoczęcie samodzielnego życia itp.
 • poszukują kierunku swojego rozwoju zawodowego i kariery,
 • poszukują równowagi między życiem zawodowym i pozazawodowym,
 • chcą określić swoje priorytety i dążenia życiowe,
 • chcą zmienić coś w swoim życiu, aby było bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwe,
 • doświadczają trudności w codziennym życiu (np. stres związany ze studiami i/lub pracą, kłopoty z motywacją do działania, trudności w wyznaczaniu i osiąganiu celów itp.)

 

dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni
psychoterapeuta, pedagog
tel.: 508 119 994 (10.00-14.00)

Absolwentka studiów pedagogicznych, studiów z zakresu pracy socjalnej (specjalizacja – praca z rodziną) na UMCS, a także uczestniczką studiów z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim (certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).
Doświadczenie zdobywałam w AGAPE, MOPR, a także na licznych kursach specjalistycznych (m.in. Interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej; Formy i metody interwencji kryzysowej - praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemu przemocy; Efektywne zarządzanie czasem i automotywacja; Profesjonalista rynku pracy; Kryzys tożsamości – współczesne zjawiska; Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu).
Od 2012 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapia indywidualna z osobami:

 • w sytuacjach kryzysowych,
 • uwikłanymi w trudne relacje
 • doświadczającymi stresu, lęków, depresji czy niskiego poczucia własnej wartości.

 

dr Renata Krawczyk
Certyfikowany psychoterapeuta; filozof, pedagog
tel. 506 275 161

Ukończyła całościowe kształcenie w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Pracuje w nurcie integratywnym systemowym, w swojej pracy łączy różne sposoby i metody terapeutyczne. Odbyła staż kliniczny w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym B – Leczenia Wczesnych Psychoz oraz Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Przychodni Specjalistycznej „Hipoteczna 4”. Stale podnosi kompetencje zawodowe kończąc dodatkowe szkolenia z zakresu np. psychoterapii par, psychosomatoterapii, psychoterapii depresji i zaburzeń lękowych, psychoterapii zaburzeń odżywiania i in. Jest Członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (członek zwyczajny). Swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów.

Konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapia dla osób, które:

 • doświadczają depresji, lęków, fobii, zaburzeń odżywiania,
 • przeżywają długotrwały stres,
 • borykają się z problemami somatycznymi bez medycznego podłoża,
 • przeżywają trudności i cierpienie w relacjach (z bliskimi, w związkach, w kontaktach społecznych),
 • doświadczają radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • podejmują próby uporania się z bolesną przeszłością,
 • potrzebują wsparcia w sytuacji kryzysowej,
 • chcą odnaleźć szczęście w pracy, związkach, miłości oraz poprawić jakość swego życia,

 

dr Magdalena Barabas
Pedagog
m.barabas@poczta.umcs.lublin.pl

Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA),
Coach Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Certyfikat LETSR)

Konsultacje w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniachdla osób, które:

 • doświadczają kryzysów życiowych.

 

dr Małgorzata Gulip
Pedagog, psycholog, logopeda, psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym
malgorzata.gulip@umcs.pl

Pracuje z osobami, w tym z dziećmi i młodzieżą,  cierpiącymi z powodu zaburzeń natury psychologicznej, także znajdujących się w trudnych momentach w życiu. W swojej pracy wykorzystuje osiągnięcia tzw. trzeciej fali CBT  (terapia schematu – ST, terapia akceptacji i zaangażowania – ACT , terapia oparta na uważności – Mindfulness).

Konsultacje psychoterapeutyczne dla osób, które zmagają się z:

 • zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzenia snu, odżywiania,
 • lękami, fobią społeczną
 • depresją,
 • zaburzeniami afektywnymi
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

 

dr Ewa Sosnowka-Bielicz
Pedagog, psycholog, psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym
e.sosnowska.bielicz@gmail.com

Konsultacje psychoterapeutyczne i psychoterapia dla osób, które:

 • doświadczają kryzysów życiowych,
 • zmagają się z depresją, lękami.

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM

 

ul. Narutowicza 12 (Instytut Pedagogiki, Oficyna – pok. 14)

 

Aktualnie działalność on-line

dr hab. Katarzyna Klimkowska prof. uczelni. 
katarzyna.klimkowska@umcs.pl;
tel. 516 977 797 (15.00-18.00)

 • coaching, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla pracowników, doktorantów i studentów

Dr hab. Marta Czechowska-Bieluga prof. uczelni
tel.: 508 119 994 (10.00-14.00)

 • konsultacje psychoterapeutyczne, psychoterapia dla pracowników, doktorantów i studentów

dr Renata Krawczyk
tel. 506 275 161

 • Konsultacje psychoterapeutyczne

dr Małgorzata Gulip
malgorzata.gulip@umcs.pl

 • wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne, i pedagogiczne

dr Magdalena Barabas
m.barabas@poczta.umcs.lublin.pl

 • wsparcie psychologiczne i pedagogiczne

dr Ewa Sosnowska-Bielicz
e.sosnowska.bielicz@gmail.com

 • wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla studentów