Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Wójcik

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII, KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN I BIOFIZYKI
Funkcje
Prodziekan
Telefon
81 537 50 64
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek, godz. 16.00-17.00


Piątek godz. 9.00-10.00

Działalność naukowa

Mechanizmy adaptacji roślin w stresie metali ciężkich (akumulacja ligandów detoksyfikujących metale; lokalizacja metali na poziomie tkankowym, komórkowym i subkomórkowym). Różnice morfologiczne, fizjologiczne i genetyczne między populacjami roślin z terenów zanieczyszczonych metalami i z terenów nizanieczyszczonych.

Ostatnie publikacje:

Wójcik M., Gonnelli C., Selvi F., Dresler S., Rostański A., Vangronsveld J. 2017. Metallophytes of serpentine and calamine soils – their unique ecophysiology and potential for phytoremediation. Advances in Botanical Research 83

Wójcik M., Dresler S., Sugier P., Stanisławski G., Hanaka A., Krupa Z., Tukiendorf A. 2015. Roślinność spontanicznie zasiedlająca składowiska odpadów cynkowo-ołowiowych – różnorodność gatunkowa oraz mechanizmy adaptacji.
W: „Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu”, Bajguz A., Ciereszko I. (red.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok, 51-62

Wójcik M., Dresler S., Plak A., Tukiendorf A. 2015. Naturally evolved enhanced Cd-tolerance of Dianthus carthusianorum
L. is not related to accumulation of thiol peptides and organic acids. Environ. Sci. Poll. Res. 22, 7906–7917

Wójcik M., Dresler S., Tukiendorf A. 2015. Physiological mechanisms of adaptation of Dianthus carthusianorum
L. to growth on a Zn-Pb waste deposit – the case of chronic multi-metal and acute Zn stress. Plant Soil 390, 237-250

Dresler S., Tyrka M., Szeliga M., Ciura J., Wielbo J., Wójcik M. 2015. Increased genetic diversity in the populations of Echium vulgare L. colonizing Zn-Pb waste heaps. Bioch. System. Ecol. 60, 28-36

Wójcik M., Sugier P., Siebielec G. 2014. Metal accumulation strategies in plants spontaneously inhabiting Zn-Pb waste deposits, Sci. Tot. Environ. 487, 313-322

Wójcik M., Tukiendorf A. 2014. Accumulation and tolerance of lead in two contrasting ecotypes of Dianthus carthusianorum, Phytochemistry 100, 60-65

Dresler S., Bednarek W., Wójcik M. 2014. Effect of cadmium on selected physiological and morphological parameters in metallicolous and non-metallicolous populations of Echium vulgare. Ecotoxicol. Environ. Safe. 104, 332-338

Hawrylak-Nowak G., Dresler S., Wójcik M. 2014. Selenium affects physiological parameters and phytochelatins accumulation in cucumber (Cucumis sativus L.) plants grown under cadmium exposure. Scientia Horticulturae 172, 10-18

Wójcik M., Dresler S., Jawor E., Kowalczyk K., Tukiendorf A. 2013. Morphological, physiological, and genetic variation between metallicolous and nonmetallicolous populations of Dianthus carthusianorum. Chemosphere, 90, 1249-1257