Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Wójcik

dr hab. Małgorzata Wójcik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII, KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN I BIOFIZYKI
Funkcje
Prodziekan
Telefon
81 537 50 64
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Stacjonarne - poniedziałek, godz. 12.00-13.00 (pokój 0155B)


Zdalnie - piątek godz. 13.00-14.00 na platformie MS Teams (kod dostępu: cnp263l)

Działalność naukowa

Mechanizmy adaptacji roślin w stresie metali ciężkich (akumulacja ligandów detoksyfikujących metale; lokalizacja metali na poziomie tkankowym, komórkowym i subkomórkowym). Różnice morfologiczne, fizjologiczne i genetyczne między populacjami roślin z terenów zanieczyszczonych metalami i z terenów niezanieczyszczonych. Fitoremediacja.

Ostatnie publikacje:

Thijs S., Vasilev A., Wójcik M., Vangronsveld J. 2020. Phytomanagement of pollutants in soil and groundwater. In: Soil and Groundwater Remediation Technologies. A Practical Guide. Ok Y. S., Rinklebe J., Hou D., Tsang D. C.W., Tack F. M. G. (eds), CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, pp. 131-151

Oleńska E., Małek W., Wójcik M., Swiecicka I., Thijs S., Vangronsveld J. 2020. Beneficial features of plant growth-promoting rhizobacteria for improving plant growth and health in challenging conditions: A methodical review. Sci. Tot. Environ. 743, 140682

Oleńska E. , Imperato V., Małek W., Włostowski T., Wójcik M., Swiecicka I., Vangronsveld J., Thijs S. 2020. Trifolium repens-associated bacteria as a potential tool to facilitate phytostabilization of zinc and lead polluted waste heaps. Plants 9, 1002

Hendrix S., Jozefczak M., Wójcik M., Deckers J., Vangronsveld J., Cuypers A. 2020. Glutathione: A key player in metal chelation, nutrient homeostasis, cell cycle regulation and the DNA damage response in cadmium-exposed Arabidopsis thaliana. Plant Physiology and Biochemistry, 154, 498-507

Rabêlo F.H.S., Gaziola S.A., Lanzoni Rossi M., Silveira N.M., Wójcik M., Bajguz A., Piotrowska-Niczyporuk A., Lavres J., Linhares F.S., Azevedo R.A., Vangronsveld J., Alleoni L.R.F. 2020. Unravelling the mechanisms controlling Cd accumulation and Cd-tolerance in Brachiaria decumbens and Panicum maximum under summer and winter weather conditions. Physiologia Plantarum DOI: 10.1111/ppl.13160

Sugier D., Olesińska K., Sugier P., Wójcik M. 2019. Chemical composition of essential oil from flower heads of Arnica chamissonis Less. under a nitrogen impact. Molecules 24, 4454

Hawrylak-Nowak B., Hasanuzzaman M., Wójcik M. 2019. Biostimulation and biofortification of crop plants – new challenges for modern agriculture (Editorial). Acta Agrobot. 2019;72(2):1777

Wójcik M., Gonnelli C., Selvi F., Dresler S., Rostański A., Vangronsveld J. 2017. Metallophytes of serpentine and calamine soils – their unique ecophysiology and potential for phytoremediation. Advances in Botanical Research 83, 1-42

Dresler S., Wójciak-Kosior M., Sowa I., Stanisławski G., Bany I., Wójcik M. 2017. Effect of short-term Zn/Pb or long-term multi-metal stress on physiological and morphological parameters of metallicolous and nonmetallicolous Echium vulgare L. populations. Plant Physiol. Biochem. 115, 380-389

Dresler S., Bednarek W., Hawrylak-Nowak B., Wójcik M. 2017. Morphometric and phytochemical profile of seeds of metallicolous and nonmetallicolous Echium vulgare populations. Biochem. System. Ecol. 70,304-310

Dresler S., Szymczak G., Wójcik M. 2017. Comparison of some secondary metabolites content in the seventeen species of the Boraginaceae family. Pharmaceutical Biology 55 (1), 691-695

Dresler S., Rutkowska E., Bednarek W., Stanisławski G., Kubrak T., Bogucka-Kocka A., Wójcik M. 2017. Selected secondary metabolites and composition of seed fatty acids in Echium vulgare L. populations from nonmetalliferous and metalliferous areas. Phytochemistry 133, 4-14

Dresler S., Kubrak T., Rutkowska E., Gagoś M., Bogucka-Kocka A., Świeboda R., Wójcik M. 2016. Comparison of analytical methods in chemometric fingerprinting of metallicolous and non-metallicolous populations of Echium vulgare L. Phytochemical Analysis 27, 239-248 

Hanaka A., Wójcik M., Dresler S., Mroczek-Zdyrska M., Maksymiec W. 2016. Does methyl jasmonate modify the oxidative stress response in Phaseolus coccineus treated with Cu? Ecotox. Environ. Safe. 124, 480-488

Wójcik M., Dresler S., Sugier P., Stanisławski G., Hanaka A., Krupa Z., Tukiendorf A. 2015. Roślinność spontanicznie zasiedlająca składowiska odpadów cynkowo-ołowiowych – różnorodność gatunkowa oraz mechanizmy adaptacji. W: „Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu”, Bajguz A., Ciereszko I. (red.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok, 51-62

Wójcik M., Dresler S., Plak A., Tukiendorf A. 2015. Naturally evolved enhanced Cd-tolerance of Dianthus carthusianorum L. is not related to accumulation of thiol peptides and organic acids. Environ. Sci. Poll. Res. 22, 7906–7917

Wójcik M., Dresler S., Tukiendorf A. 2015. Physiological mechanisms of adaptation of Dianthus carthusianorum
L. to growth on a Zn-Pb waste deposit – the case of chronic multi-metal and acute Zn stress. Plant Soil 390, 237-250

Dresler S., Tyrka M., Szeliga M., Ciura J., Wielbo J., Wójcik M. 2015. Increased genetic diversity in the populations of Echium vulgare L. colonizing Zn-Pb waste heaps. Bioch. System. Ecol. 60, 28-36

Dresler S., Wójcik M., Bednarek W., Hanaka A., Tukiendorf A. 2015. The effect of various silicon concentrations on maize growth and the response to cadmium stress, Russ. J. Plant Physiol. 62 (1), 86-92

Wójcik M., Sugier P., Siebielec G. 2014. Metal accumulation strategies in plants spontaneously inhabiting Zn-Pb waste deposits, Sci. Tot. Environ. 487, 313-322

Wójcik M., Tukiendorf A. 2014. Accumulation and tolerance of lead in two contrasting ecotypes of Dianthus carthusianorum, Phytochemistry 100, 60-65

Dresler S., Bednarek W., Wójcik M. 2014. Effect of cadmium on selected physiological and morphological parameters in metallicolous and non-metallicolous populations of Echium vulgare. Ecotoxicol. Environ. Safe. 104, 332-338

Hawrylak-Nowak G., Dresler S., Wójcik M. 2014. Selenium affects physiological parameters and phytochelatins accumulation in cucumber (Cucumis sativus L.) plants grown under cadmium exposure. Scientia Horticulturae 172, 10-18

Wójcik M., Dresler S., Jawor E., Kowalczyk K., Tukiendorf A. 2013. Morphological, physiological, and genetic variation between metallicolous and nonmetallicolous populations of Dianthus carthusianorum. Chemosphere, 90, 1249-1257