Sukces pracowników Instytutu w programie Horyzont 2020!

Z przyjemnością przekazuję informację, że projekt pt. „Bridging the gap between phytoremediation solutions on growing energy crops on contaminated lands and clean biofuel production” będzie realizowany przez zespół kierowany przez prof. Jaco Vangronsvelda oraz dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. uczelni, z Katedry Fizjologii Roślin i Biofizyki. Zespół ten jest partnerem konsorcjum, w którego skład wchodzi 20 podmiotów, głownie naukowych; koordynatorem całego projektu jest Centre For Renewable Energy Sources and Saving Fondation z Grecji. Badania będą dotyczyły możliwości wytwarzania biopaliwa z wybranych gatunków roślin energetycznych, uprawianych na zanieczyszczonych terenach, co w konsekwencji przyczyni się do obniżenia poziomu zanieczyszczeń i przywrócenia na tych terenach produkcji rolnej. Projekt będzie trwał 4 lata a budżet projektu dla naszego Uniwersytetu wynosi niemal 183 tysiące euro. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie UMCS pod tym linkiem.

Serdecznie gratulujemy pani Profesor i panu Profesorowi!

Anna Jarosz-Wilkołazka

Dyrektor Instytutu

    Aktualności

    Autor
    Iwona Nogieć
    Data dodania
    21 grudnia 2020