Sukces pracowników UMCS w programie Horyzont 2020

Centrum Współpracy Międzynarodowej z przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie pracowników UMCS: prof. Jaco Vangronsvelda oraz dr hab. Małgorzaty Wójcik, prof. uczelni, którzy uzyskali finansowanie grantu w ramach Programu Horyzont 2020. Mowa o projekcie pt. „Bridging the gap between phytoremediation solutions on growing energy crops on contaminated lands and clean biofuel production” (“Budowanie mostu między fitoremediacją opartą na uprawie roślin energetycznych na zanieczyszczonych terenach, a produkcją czystego biopaliwa”). Osiągnięcie cieszy tym bardziej, że jest efektem działań jednego z profesorów zatrudnionego na naszej uczelni w ramach programu Research in Lublin, prof. Vangronsvelda.

Projekt po stronie UMCS realizowany będzie w Instytucie Nauk Biologicznych pod kierunkiem prof. Jaco Vangronsvelda (zatrudnionego na naszej uczelni w ramach programu Research in Lublin) oraz dr hab. Małgorzaty Wójcik, prof. uczelni. 

Dzięki środkom pozyskanym z projektu możliwa będzie produkcja czystego biopaliwa z wybranych gatunków roślin o wysokiej produkcji biomasy i bogatych w lignocelulozę (tzw. rośliny energetyczne), uprawianych na zanieczyszczonych terenach, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do obniżenia poziomu zanieczyszczeń i przywrócenia na tych terenach produkcji rolnej.

W pierwszym etapie realizacji projektu, w który zaangażowany jest zespół naukowców z UMCS, opracowany zostanie najbardziej optymalny sposób uprawy roślin energetycznych (np. miskantus, proso rózgowe, konopie przemysłowe) na zanieczyszczonych terenach, w celu uzyskania jak największej biomasy oraz obniżenia poziomu zanieczyszczeń w glebie. Optymalizacja uprawy obejmie m.in. dobór odpowiednich technik agrotechnicznych, zastosowanie mikroorganizmów i innych biostymulantów stymulujących wzrost roślin i zwiększających ich tolerancję na zanieczyszczenia. Wynikiem tych zabiegów będzie również zwiększenie pobierania przez rośliny zanieczyszczeń nieorganicznych (np. metali ciężkich) i degradacji zanieczyszczeń organicznych (np. ropopochodnych). Proces oczyszczania środowiska przy użyciu roślin nosi nazwę fitoremediacji. W kolejnym etapie, opracowana zostanie technologia pozyskiwania czystego, wolnego od zanieczyszczeń biopaliwa z otrzymanej biomasy roślinnej. Końcowym efektem projektu będzie zaś przedstawienie modelu efektywnej fitoremediacji połączonej z produkcją biopaliwa – „zbudowanie mostu” („bridging the gap”) między tymi procesami.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest partnerem projektu koordynowanego przez CRES - Centre For Renewable Energy Sources and Saving Fondation z Grecji.
Projekt będzie realizowany w dużym konsorcjum składającym się z 20 podmiotów z następujących państw: Grecja, Holandia, Niemcy, Chiny, Włochy, Francja, Portugalia, Wielka Brytania, Indie oraz Kanada. Dzięki udziałowi w tej inicjatywie, nasza uczelnia zyska niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń badawczych z topowymi jednostkami z całego świata.

Budżet projektu dla UMCS wynosi niemal 183 tysiące euro (blisko 830 tysięcy złotych). Projekt będzie trwał 4 lata, a rozpoczęcie realizacji działań planowane jest na wiosnę/lato 2021 roku.

Serdecznie gratulujemy sukcesu oraz życzymy pomyślnej realizacji działań projektowych!


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
facebook: @cwmUMCS 
www.projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe 

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2020