Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dorota Nieoczym

dr hab. Dorota Nieoczym
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZĄT I FARMAKOLOGII
Telefon
537 50 84
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środa, 10.00-12.00, Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii, 25B


 


 


 

Działalność naukowa

Badanie mechanizmów związanych z powstawaniem wybranych zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych (padaczka, depresja, stany lękowe)

Poszukiwanie nowych związków o działaniu przeciwdrgawkowym, przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym

Ocena wybranych działań niepożądanych nowych związków

Interakcje lekowe

 

Studies on the mechanisms related to the development of selected neurological and psychiatric disorders (epilepsy, depression, anxiety)

Searching of new compounds with anticonvulsant/antiepileptic, anxiolytic and antidepressant properties

Evaluation of adverse effects of the studied compounds

Drug-drug interactions