Idaho 2018 - rekrutacja

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

informuje, że prowadzona jest
R E K R U T A C J A NA PRAKTYKI W USA w
:

uczelnia

liczba stypendiów

na okres

Warunki:

 

University of Idaho,

Moscow, Idaho

www.uidaho.edu

2 miejsca

na praktykę dla studentów

obecnie  I i II roku studiów II stopnia na kierunkach:

Biologia

 specjalność: biochemia,

mikrobiologia;

Biotechnologia

3 mies.

w okresie:

VI-IX 2018

Praktykanci otrzymają wynagrodzenie za pracę w czasie praktyk w wys. $ 12 / godz. brutto

Odpłatne:

 • zakwaterowanie w studio apartment (ok. $ 520/mies.); nowocześnie wyposażony, możliwość przygotowywanie posiłków)
 • ubezpieczenie kosztów leczenia
 • wyżywienie (we własnym zakresie ok. $ 100/mies.)

Dodatkowe koszty kandydata:

 • wiza amerykańska ( J-1)
 • koszty podróży do Moscow/Pullman lub Spokane
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów dla uczelni amerykańskiej


WARUNKI, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KANDYDACI:

Prosimy o składanie pakietu aplikacyjnego (w j. polskim) składającego się z dokumentów 1-4:

 1. podanie uzasadniające starania kandydata o odbycie studiów w uczelni amerykańskiej wraz z: adresem domowym, numerem telefonu,
 2. zaświadczenie z Dziekanatu o dobrych wynikach w nauce przez cały okres studiów (średnia ocen min. 4.0)
 3. zaświadczenie o znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym- (np: TOEFL - 525 pkt. (195 pkt. komputer.) ewentualnie FCE: "B", lub zaświadczenie typu TELC z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS).
 4. Oświadczenie od 2 samodzielnych pracowników naukowych gotowych wystawić listy polecające dla kandydata

Dodatkowych informacji może udzielić p. dr hab. Magdalena Staszczak, Zakład Biochemii, p. 326B.

Podania adresowane do Komisji Kwalifikacyjnej wraz z odpowiednimi dokumentami prosimy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin,

do dnia 22 lutego 2017 r. (czwartek).

 

O dokładnym terminie i miejscu kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni w najbliższym czasie.


Po zakwalifikowaniu, osoby skierowane przez Komisję Kwalifikacyjną na studia w USA będą musiały opłacić z własnych środków:

 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów dla uczelni amerykańskiej (przebieg studiów, świadectwo zdrowia),

a po zaakceptowaniu kandydata przez władze uczelni amerykańskiej:

 • wizę amerykańską, bilet lotniczy (+ bilety lokalne) do i z uczelni amerykańskiej, ubezpieczenie medyczne na czas pobytu w USA

  Aktualności

  Data dodania
  6 lutego 2018