Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Konrad Koperwas

mgr Konrad Koperwas
Stanowisko
kierownik dziekanatu
Jednostki
DZIEKANAT WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
Telefon
(81) 537 52 16
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Pokój 59 B

Adres

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Akademicka 19
20-033 Lublin

Ogłoszenia

25-26.03.2019 r. - udział w szkoleniu pn. Dziekanaty w nowym systemie szkolnictwa wyższego i nauki”