Biotechnologia - studia pierwszego stopnia

Poznaj wszystkie kolory biotechnologii!

Czy biotechnologia ma kolor? Jeżeli interesuje Cię zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz ich zastosowanie w gospodarce człowieka – to bardzo dobrze, że chcesz kształcić się z nami. Gospodarka ulega ciągłym zmianom, my również zmieniamy się dla Ciebie i nauczymy Cię zmieniać świat. Nasz innowacyjny program kierunku Biotechnologia przygotowaliśmy w oparciu o gruntowną analizę potrzeb pracodawców, a także opinie studentów i naszych absolwentów. Położyliśmy duży nacisk na aspekt aplikacyjny poparty solidną dawką wiedzy niezbędnej w warsztacie biotechnologa. Mimo braku podziału na specjalności, duża liczba zajęć wybieralnych umożliwia konstruowanie indywidualnych ścieżek kształcenia, dostosowanych do Twoich zainteresowań i planów. Bloki zajęć wybieralnych dają możliwość poznania zastosowań biotechnologii: w przemyśle (biotechnologia koloru białego i żółtego), medycynie (kolor czerwony), rolnictwie (kolor zielony) i ochronie środowiska (kolor szary).

Studiując na kierunku biotechnologia uzyskasz wysoką jakość kształcenia blisko domu, a w przyszłości możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Specjalności. Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.

Co po studiach?

Z dyplomem, wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na tym kierunku pracę znajdziesz m.in. w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej. Możesz pracować także w firmach biotechnologicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, produkujących odczynniki diagnostyczne, ale też w firmach doradczych czy szkoleniowych. Zajęcie znajdziesz także w zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności. Jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę i kontynuować naukę, taką możliwość dają Ci studia II stopnia, zarówno biotechnologiczne, jak i na kierunkach pokrewnych. Z kolejnym dyplomem zwiększasz swoje szanse na zatrudnienie w wymienionych wyżej firmach i placówkach, a także możesz znaleźć zatrudnienie w instytucjach naukowych.

 Możliwości w trakcie studiów:

  • Specjalizacja – zdobędziesz unikalne, praktyczne umiejętności bez względu czy na to, czy chcesz dalej kształcić się, czy pracować w instytucjach naukowych lub przemyśle. Będzie to możliwe podczas zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria) oraz podczas kursów i dodatkowych szkoleń.
  • Rozwój i współpraca – możesz działać w licznych kołach naukowych (np. Studenckim Kole Naukowym Biologów, Mikrobiologów, Biochemików, Biotechnologów, Neurobiologów, Fitochemików, APIS Animal-Plant Interaction, Fotografii Przyrodniczej), jeździć na obozy naukowe i brać udział w interesujących projektach badawczych, akcjach edukacyjnych i wydarzeniach popularyzujących naukę (np. Lubelski Festiwal Nauki, Objazdowy Festiwal Nauki, Noc Biologów, Dzień Roślin). 
  • Wszechstronne umiejętności miękkie – nauczysz się rozwiązywać problemy, analizować dane, być kreatywnym i wpływać na rzeczywistość; samodzielnie i w zespołach. Są to kluczowe umiejętności dla Twojej dalszej kariery.
  • Innowacyjność – studia wymagają kreatywnego podejścia do zrozumienia jak funkcjonują organizmy żywe. Umiejętność spojrzenia z nowej perspektywy na istniejący świat jest poszukiwaną cechą na rynku pracy.
  • Nauka w praktyce – wiedzę i umiejętnościzdobyte w trakcie studiów wykorzystasz w ramach praktyk zawodowych, które możesz zrealizować w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych zakładów opieki zdrowotnej, laboratoriach firm z branży farmaceutycznej, weterynaryjnej, biotechnologicznej, spożywczej, kosmetycznej i kryminalistycznej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych i w instytucjach naukowych.
  • Cały świat w zasięgu ręki – możesz studiować przez semestr na uniwersytetach zagranicznych (m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Słowenii, Turcji i we Włoszech) w ramach programów wymiany studenckiej (np. Erasmus+) oraz mieć stały kontakt ze studentami oraz wykładowcami z całego świata, dzięki wysokiemu poziomowi umiędzynarodowienia kształcenia na kierunku Biologia.

Dowiedz się o nas więcej:

Facebook Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Instagram Biologia i Biotechnologia UMCS