Biotechnologia - studia drugiego stopnia

Biotechnologia – wszystkie obszary życia i wszystkie kolory biotechnologii! 

Studia biotechnologiczne II stopnia dają Ci unikalną szansę poszerzenia zdobytej wiedzy i umiejętności oraz poznania nowych metod i technik badawczych (biotechnologicznych, mikrobiologicznych, bioinformatycznych i medycznych). Uzyskasz wysoką jakość kształcenia blisko domu, a w przyszłości możliwość podjęcia interesującej pracy w różnych branżach gospodarki lub kontynuowania pracy naukowej w szkole doktorskiej. Ogromną zaletą studiów biotechnologicznych II stopnia jest możliwość samodzielnego planowania oraz realizacji własnych projektów naukowych pod opieką doświadczonych naukowców: genetyków, biologów molekularnych, mikrobiologów, biochemików i biotechnologów. Daje Ci to gwarancję zdobycia szerokiego wachlarza umiejętności praktycznych oraz kształtowania kompetencji miękkich, kluczowych podczas pracy w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy.  

Możesz wybrać jedną z dwóch specjalności: 

Na specjalności biotechnologia medyczna pogłębisz wiedzę mającą zastosowanie w biotechnologicznych metodach diagnostyki klinicznej, terapii zakażeń poszukiwaniu leków antybakteryjnych, konstruowaniu szczepionek, wczesnym wykrywaniu chorób genetycznych i nowotworowych (kursy z biochemii medycznej, biologii nowotworów z podstawami diagnostyki onkologicznej, mikrobiologii lekarskiej z mykologią i wirusologii lekarskiej). Poznasz metody, techniki i narzędzia bioinformatyczne, biotechnologii kombinatorycznej i inżynierii tkankowej, i możliwości ich zastosowania w medycynie.  

Specjalność biotechnologia ogólna da Ci możliwość zdobycia szczegółowej wiedzy i metod biotechnologicznych przydatnych w pracy w przemyśle, rolnictwie oraz jednostkach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska. Zapoznasz się z podstawowymi narzędziami bioinformatycznymi służącymi do analizy struktur DNA i białek, a także z metodami inżynierii genetycznej stosowanej w biotechnologii roślin i zwierząt, diagnostyce, terapii oraz w przemyśle, rolnictwie i ochronie środowiska.  

Co po studiach?

Z dyplomem, wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na tej specjalności znajdziesz pracę min. w firmach biotechnologicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, produkujących odczynniki diagnostyczne, ale również w firmach doradczych czy szkoleniowych, w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej. Jeśli swoją przyszłość wiążesz z instytucjami naukowymi, możesz dalej poszerzać wiedzę i prowadzi ć badania naukowe w szkole doktorskiej.   

Możliwości w trakcie studiów: 

  • Specjalizacja – zdobędziesz unikalne, praktyczne umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w której będziesz wykonywać indywidualny projekt badawczy. Poczujesz, że tworzysz coś ważnego dla nauki, a zdobyta wiedza oraz umiejętność planowania i realizacji badań przy zastosowaniu różnorodnych nowoczesnych metod badawczych uczynią Cię specjalistą w wybranej dziedzinie.   

  • Rozwój i współpraca – możesz działać w licznych kołach naukowych (np. Studenckim Kole Naukowym Biologów, Mikrobiologów, Biochemików, Biotechnologów, Neurobiologów, Fitochemików , APIS Animal-Plant Interaction , Fotografii Przyrodniczej), jeździć na obozy naukowe i brać udział w interesujących projektach badawczych, konferencjach naukowych, akcjach edukacyjnych i wydarzeniach popularyzujących naukę (np. Lubelski Festiwal Nauki, Objazdowy Festiwal Nauki, Noc Biologów, Dzień Roślin) oraz uczestniczyć w dodatkowych kursach i szkoleniach.    

  • Wszechstronne umiejętności miękkie – nauczysz się rozwiązywać problemy, analizować dane, być kreatywnym i wpływać na rzeczywistość; samodzielnie i w zespołach. Są to kluczowe umiejętności dla Twojej dalszej kariery.   

  • Innowacyjność – studia wymagają kreatywnego podejścia do zrozum ienia jak funkcjonują organizmy żywe. Umiejętność spojrzenia z nowej perspektywy na istniejący świat jest poszukiwaną cechą na rynku pracy.  

  • Cały świat w zasięgu ręki – możesz studiować przez semestr na uniwersytetach zagranicznych (m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Słowenii, Turcji i we Włoszech) w ramach programów wymiany studenckiej (np. Erasmus+) oraz mieć s tały kontakt ze studentami oraz wykładowcami z całego świata, dzięki wysokiemu poziomowi umiędzynarodowienia kształcenia na naszym Wydziale.

Dowiedz się o nas więcej:

Facebook Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Instagram Biologia i Biotechnologia UMCS