Zapraszamy do udziału w konkursach!

LUBLIN UP! – konkurs międzyuczelniany na najlepszy pomysł biznesowy

Celem konkursu jest zidentyfikowanie projektów o największym potencjale biznesowym oraz wsparcie osób młodych w komercjalizacji ich pomysłów.

Organizatorami Konkursu są Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Politechnika Lubelska zrzeszone w Związku Uczelni Lubelskich we współpracy z Gminą Lublin.

Udział mogą wziąć studenci i doktoranci (w tym uczestnicy szkół doktorskich) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także młodzi naukowcy z ww. uczelni, zrzeszeni w zespoły projektowe (2-5 osób).

Termin zgoszeń: do 24.03.2023

 

Gdzie nauka spotyka się ze sztuką

 

Organizatorzy poszukują artystycznych form definiujących odwieczny cykl zdrowia i choroby w życiu człowieka, z uwzględnieniem nauki zajmującej się badaniami w zakresie opracowania innowacyjnych metod w leczeniu takich chorób, jak nowotwory. Organizatorzy mają nadzieję, że w duchu współpracy i wymiany myśli, taka artystyczna ekspresja pomoże szerokiej liczbie osób zaangażować się, zadawać pytania i dyskutować, w duchu rozwoju nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi konkursu, które znajdują się na stronie internetowej inicjatywy.

 

Termin zgłoszeń: do 20.04.2023 r.

Program stypendialny L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Stypendium programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki od 2001 roku przyznawane jest polskim badaczkom reprezentującym szeroko rozumiane nauki o życiu. W tym roku kolejnych sześć utalentowanych kobiet dołączy do prestiżowego grona stypendystek programu.

Nagrody:

 • stypendium habilitacyjne w wysokości 40 000 zł

 • stypendium doktoranckie w wysokości 35 000 zł

 • stypendium magistranckie w wysokości 25 000 zł

Aplikacje kandydatek przyjmowane są do 23 kwietnia br.

 

  Aktualności

  Autor
  Agata Dzyr
  Data dodania
  23 marca 2023