Zagraniczne staże naukowe!

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertą zagranicznych staży naukowych.

Od 19 kwietnia 2016 r. do 8 czerwca 2015 r. potrwa nabór wniosków w ramach programu EURIAS Senior Fellowships.

W ramach konkursu można uzyskać grant na realizację stażu naukowego w jednym z16 instytutów, które należą do programu (m.in. Helsinki Collegium for Advanced Studies; Institute for Advanced Study of Aix-Marseille University; Institute for Human Sciences in Vienna; Israel Institute for Advanced Studies at The Hebrew University of Jerusalem; Wissenschaftskolleg zu Berlin; Collegium Helveticum in Zurich).

Staż może być realizowany przez okres maksymalnie 10 miesięcy. Dofinansowanie wyniesie 38 000 euro. Organizatorzy pokryją także koszty zakwaterowania, badań naukowych oraz podróży.

Do konkursu przystąpić mogą przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, a także innych dziedzin nauki - o ile do ich pracy nie jest konieczne korzystanie z laboratorium.

Wnioskodawca musi posiadać stopień naukowy doktora oraz przynajmniej dziesięć lat doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych po uzyskaniu tego tytułu.

Kompletne wnioski zgłoszeniowe muszą zawierać: CV, dyplom doktorski, listę publikacji naukowych oraz szczegółowy opis zgłaszanego projektu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98
e-mail: marlena.wosiak@umcs.pl;olga.pliszczynska@umcs.pl; 

    Aktualności

    Data dodania
    13 kwietnia 2016