Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów

mgr Iwona Nogieć

29.01.2021

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi przepisami w zakresie selektywnego zbierania odpadów, infrastruktura naszego Wydziału została wyposażona w 42 zestawy koszy wewnętrznych, składające się z 4 oznakowanych zbiorników na: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady zmieszane.

Podstawowe zasady segregacji, którymi obecnie należy się kierować, zostały opisane poniżej.

Dziękujemy!