Bezpłatne oprogramowanie - Office 365 oraz Statistica

mgr inż. Rafał Sosiński

15.01.2021

Pracownicy oraz studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii mogą bezpłatnie korzystać z poniższych programów i platform:

  1. StatSoft Statistica 13.3 - wersja rozszerzona.
  2. Microsoft Office 365 (@office.umcs.pl) - oficjalna platforma do współpracy w "chmurze".
  3. Microsoft Office 365 (@live.umcs.edu.pl) - opcjonalna platforma z możliwością instalacji usług Office 365

Instalacja:

Ad 1. W celu otrzymania instalatora programu Statistica należy:

Podczas instalacji programu wymagane jest podanie swoich danych osobowych oraz adresu e-mail w domenie poczta.umcs.lublin.pl, live.umcs.edu.pl lub office.umcs.pl, na który zostanie wysłany link umożliwiający kontynuację procesu instalacji.

Ad 2. W celu skonfigurowania dostępu do platformy Office 365 (@office.umcs.pl) należy przejść pod ten adres i aktywować usługę. Logujemy się na tej stronie. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Ad 3. Aby skorzystać z usług platformy Office 365 dla edukacji (@live.umcs.edu.pl) należy poprosić Administratora o założenie konta. W wiadomości należy podać imię, nazwisko, kierunek studiów i numer indeksu. Po uzyskaniu loginu i hasła należy zalogować się na tej stronie i zmienić hasło na swoje. W celu instalacji usług Office 365 dla edukacji należy wybrać przycisk, jak na poniższym obrazku.