Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Aleksander Kowalski

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA NAUCZANIA MATEMATYKI I INFORMATYKI
Telefon
815376195, 603 65 65 60
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Instytut Matematyki UMCS, pokój 707
Konsultacje na platformie MS Teams i Yammer:
Poniedziałek 12:00 - 14:00
Środa               10:00 - 12:00
Kowalski@live.umcs.edu.pl
KowalskiA@office.umcs.pl


Stały kontakt:
Yammer, Teams: Kowalski@live.umcs.edu.pl


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

Ogłoszenia

Zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się na platformie MS Teams z kontami typu Imie.Nazawisko@Live.umcs.edu.pl.

III rok Informatyki
Przedmiot fakultatywny - Programowanie w .NET
http://outlook.com/Live.umcs.edu.pl
Imie.Nazawisko@Live.umcs.edu.pl.
Aplikacja MS Teams z kontem Imie.Nazawisko@Live.umcs.edu.pl
Zespół 2020Informatyka3
Kod dostępu: eorchw1
Link do zespołu:   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3a4bf062b3fa4648b23cb787a56640e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=57ea92b2-bf08-4450-a7f7-d7f0cdcb785f&tenantId=3e9dc91f-0c0d-4a5a-9f91-2e61c1966078
Wniosek o konto na domenie Live.umcs.edu.pl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=StPbgCCbC0msSQNa8QOrK8xKZIV7EmpCqFK7OjebPKBUNE1JMUlPWkkxUFFQTldNQTVSVEJXWTQ2TS4u

Statystyka matematyczna I MFI-MwF.25
Zespół: 2020StatystykaMatematyczna
Kod dostępu: fbzw5b3
Wybrane techniki wielowymiarowej analizy danych
Zespół: 2020AnalizaDanych
Kod dostępu: t79v7c4
Przedmiot fakultatywny - Programowanie w .NET
Zespół 2020Informatyka3
Kod dostępu: eorchw1
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3a4bf062b3fa4648b23cb787a56640e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=57ea92b2-bf08-4450-a7f7-d7f0cdcb785f&tenantId=3e9dc91f-0c0d-4a5a-9f91-2e61c1966078
Wniosek o konto na domenie Live.umcs.edu.pl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=StPbgCCbC0msSQNa8QOrK8xKZIV7EmpCqFK7OjebPKBUNE1JMUlPWkkxUFFQTldNQTVSVEJXWTQ2TS4u

Uczestniczymy w programach Microsoft Live@Edu/Office 365 dla edukacji i Azure Dev Tools for Teaching. 

Dostępna jest platforma Microsoft Office 365 dla edukacji z pocztą elektroniczną 
http://outlook.com/Live.umcs.edu.pl
platformą Microsoft Teams
https://teams.microsoft.com
dyskiem OneDrive dla firm
https://liveumcsedu-my.sharepoint.com
aplikacją Delve
https://eur.delve.office.com/
i innymi zasobami udostępnionymi na portalu
https://portal.office.com/account#installs 

Microsoft Imagine zmieniono na Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.
Oprogramowanie dostępne jest z serwisu:
https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

System operacyjny MS Windows Server 2019, narzędzia programistyczne i inne oprogramowanie, studenci i pracownicy mogą pobrać z serwisów:

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=5f6275bb-6f19-e711-9427-b8ca3a5db7a1

Studentów i pracowników naszego Uniwersytetu zapraszam do korzystania z zakupionego dla nas oprogramowaniem i usług:
https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=5f6275bb-6f19-e711-9427-b8ca3a5db7a1

Dla studentów i pracowników Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki dostępne są bogatsze zasoby  oprogramowania i usług:

https://azureforeducation.microsoft.com/devtools  
https://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=979ce67c-b68b-e011-969d-0030487d8897

Ogólne warunki korzystania z serwisów i oprogramowania można znaleźć na stronach:
https://azureforeducation.microsoft.com/en-us/About/LicenseAgreementt
https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/
https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/upcoming.aspx
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

Wniosek o konto na platformie Live@Edu/Office 365 dla edukacji  i Imagine/Azure Dev Tools for Teaching można złożyć wypełniając formularz:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=StPbgCCbC0msSQNa8QOrK8xKZIV7EmpCqFK7OjebPKBUNE1JMUlPWkkxUFFQTldNQTVSVEJXWTQ2TS4u
d
ostępny z konta na domenie office.umcs.pl.
Dane logowania zostaną wysłane na uczelniany email na domenie office.umcs.pl postaci NrIndeksu@office.umcs.pl.

Aleksander Kowalski