dr Elżbieta Chmiel

dr Elżbieta Chmiel

Data wszczęcia: 23.09.2014 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Charakterystyka składników lipidowych i analiza wrażliwości Legionella gormanii na apolipoforynę III Galleria mellonella

Promotor

dr hab. Marta Palusińska-Szysz prof. UMCS - Katedra Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Recenzenci: 

prof. dr hab. Adam Waśko – Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. n. farm. Izabela Korona-Głowniak, prof. UM – Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Data nadania stopnia doktora: 20.09.2023 r.