mgr Adam Tarkowski

mgr Adam Tarkowski - student studiów doktoranckich na kierunku biologia

 

Data wszczęcia: 20.06.2018 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie ważek (Odonata) na torfowiskach węglanowych Polski środkowo-wschodniej

Promotor

dr hab. Paweł Buczyński prof. UMCS - Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS