dr Adam Tarkowski

dr Adam Tarkowski - absolwent studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 20.06.2018 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie ważek (Odonata) na torfowiskach węglanowych Polski środkowo-wschodniej

Promotor

dr hab. Paweł Buczyński prof. UMCS - Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS

Recenzenci: 

dr hab. Marek Bunalski, prof. UPP – Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. inż Krzysztof GóreckiKatedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Data nadania stopnia doktora: 20.12.2023 r.