Konferencja "Fotosynteza w świetle badań...”

Konferencja ”Fotosynteza w świetle badań fizjologicznych i biochemicznych”

Lublin, 2 lipca 2018

Organizatorzy:
Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin PTB
Oddział Lubelski PTB
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Tematyka spotkania będzie obejmować szerokie spektrum zagadnień związanych ze strukturą i funkcjonowaniem aparatu fotosyntetycznego roślin na wszystkich poziomach organizacji – od genów, poprzez białka i kompleksy wielobiałkowe aż po aspekty środowiskowe. Głównym celem konferencji jest prezentacja dokonań, wymiana doświadczeń oraz podtrzymanie istniejących i nawiązanie nowych nici współpracy pomiędzy naukowcami z różnych ośrodków badawczych.

    Aktualności

    Autor
    Robert Zubel
    Data dodania
    28 czerwca 2018