Dostęp do aparatury badawczej

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania z ofertą Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC) w zakresie dostępu do aparatury badawczej dla naukowców, zajmujących się badaniami z dziedzin: biologia, biotechnologia, chemia, fizyka, elektronika, nanotechnologia, geologia, ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

Aparatura dostępna jest w ośmiu krajach: Austria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia i Słowenia. Dostęp do aparatury przyznawany jest w drodze konkursu.

Szczegółowe informacje

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    27 lutego 2018