Biologiczne Last Minute - III edycja

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS prof. dr hab. Kazimierz Trębacz zaprasza uczniów klas maturalnych liceów i techników zdających maturę z biologii na poziomie rozszerzonym do udziału w III edycji „Biologicznego Last Minute, czyli błyskawicznej powtórki przed maturą”.

W ramach przedsięwzięcia proponujemy:

 • udział w bezpłatnych 2-dniowych, weekendowych wykładach z biologii
  (2-3 marca 2019 r., sobota/niedziela)
  w godzinach 9.00-14.00. Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi UMCS, specjaliści w dziedzinach objętych egzaminem maturalnym z biologii rozszerzonej (cytologia i metabolizm, fizjologia człowieka, fizjologia roślin, botanika, zoologia, genetyka).
 • dla uczestników wykładów przeprowadzimy próbną maturę z biologii
  (16 marca 2019 r., sobota) w godzinach 9.00-12.00. Maturę przygotują i sprawdzą doświadczeni egzaminatorzy OKE w Krakowie.

Zgłoszenia do 01.03. 2019 r.
Liczba miejsc: 100 osób

Formularz zgłoszeniowy

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, Lublin

Koordynator wydziałowy: dr Anna Maria Wójcik

Organizator: Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Telefon: 81-537-50-65, 81-537-50-46, 81-537-59-13

E-mail: biologicznelastminute@umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  11 lutego 2019