Biologia, studia pierwszego stopnia, specjalność: biologia środowiskowa

Biologia środowiskowa – rozwiąż lokalne i globalne problemy środowiska!

Podczas studiów poznasz różnorodne procesy zachodzące w środowisku naturalnym na różnych poziomach organizacji życia oraz będziesz potrafił ocenić i opisać różnorodność biologiczną. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne, cenione przez pracodawców, umiejętności z zakresu: oceny stanu środowiska, oceny jego zagrożeń, zapobiegania im i zwalczania ich skutków. Opanujesz kluczowe metody mikrobiologiczne, biochemiczne, chemiczne, toksykologiczne, ekologiczno-gleboznawcze i hydrobiologiczne stosowane w ochronie środowiska oraz metody gospodarowania odpadami. Staniesz się specjalistą znakomicie przygotowanym do pracy w terenie i laboratorium oraz do prowadzenia edukacji ekologicznej.

Studiując na specjalności biologia środowiskowa, kierunek Biologia, uzyskasz wysoką jakość kształcenia blisko domu, a w przyszłości możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Wybór specjalności odbywa się podczas pierwszego semestru studiów. Planowane jest uruchomienie trzech specjalności (spośród: biochemia z biologią molekularną, mikrobiologia, bioinformatyka, biologia medyczna i biologia środowiska), na które zgłosi się najwięcej studentów.

Co po studiach? 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów I stopnia na specjalności biologia środowiskowa umożliwią Ci pracę zawodową w placówkach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną, stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w zakładach przemysłowych. Priorytety Unii Europejskiej związane z Zielonym Ładem, usługami ekosystemowymi oraz realizacją celów zrównoważonego rozwoju to nie są wyłącznie hasła. Są to rzeczywiste działania przedsiębiorstw, samorządów i naukowców. Dlatego specjaliści posiadający rzetelną wiedzę i umiejętności w tym zakresie są coraz bardziej potrzebni.

Ponadto na specjalności biologia środowiskowa:

  • Nabędziesz umiejętności praktycznych dzięki dużej liczbie zajęć w terenie.
  • Będziesz mieć stały kontakt z uznanymi specjalistami i praktykami z obszaru biologii środowiskowej, ochrony i remediacji środowiska.
  • Poznasz unikalną, dobrze zachowaną przyrodę Polski środkowo- i południowo-wschodniej – to będzie Twój codzienny warsztat pracy.

Dowiedz się o nas więcej:

Facebook Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Instagram Biologia i Biotechnologia UMCS