Artykuł prof. Jaco Vangronsveld w pestiżowym czasopiśmie Nature Climate Change

W ubiegłym tygodniu, w pestiżowym czasopiśmie Nature Climate Change, został opublikowany artykuł pt. „Towards more predictive and interdisciplinary climate change ecosystem experiments” (https://www.nature.com/nclimate/), którego koordynującym autorem jest prof. Jaco Vangronsveld, zatrudniony w Katedrze Fizjologii Roślin i Biofizyki Instytutu Nauk Biologicznych UMCS.

Profesor J. Vangronsveld jest również dyrektorem Instytutu Badawczego – Centrum Nauk Środowiskowych (Centre for Environmental Sciences) i liderem grupy badawczej Environmental Biology w Hasselt University w Belgii. Z jego inicjatywy i pod jego kierunkiem utworzono w tym uniwersytecie Centrum Badań Terenowych (Field Research Centre), w ramach którego wybudowano drugi i najnowocześniejszy na świecie system ekotronów, służących do pomiarów procesów ekologicznych i dynamiki zmian w całych ekosystemach pod wpływem zmieniającego się klimatu (https://www.uhasselt.be/UH/FieldResearchCentre/Infrastructure/ECOTRON-Hasselt-University.html).

We wspomnianym artykule opisane są m.in. badania prowadzone przez międzynarodową grupę naukowców pod kierunkiem prof. J. Vangronsvelda z wykorzystaniem infrastruktury ekotronu. Na podstawie wyników tych badań będzie można ocenić, jak prognozowane zmiany warunków klimatycznych, głównie postępujący wzrost temperatury i obniżenie ilości opadów, wpłyną na funkcjonowanie ekosystemów.

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 listopada 2019