Zmarła śp. Halina Krystyna Kowalska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 października 2020 r.

zmarła mgr Halina Krystyna Kowalska

wieloletni pracownik Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Pani Magister rozpoczęła pracę w roku 1974 w Zakładzie Ekologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przez wszystkie lata swojej pracy czynnie uczestniczyła w badaniach naukowych prowadzonych w macierzystym Zakładzie. Była ogromnym wsparciem podczas prac terenowych na Roztoczu i Polesiu, przy analizach laboratoryjnych materiałów zgromadzonych w terenie oraz w przygotowaniu zajęć dydaktycznych dla wielu pokoleń studentów. Na szczególne podkreślenie zasługuje udział Pani Krystyny Kowalskiej w gromadzeniu oraz opracowaniu materiałów, które posłużyły do przygotowania  monografii „Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych” (1992) wraz z kompletem map zbiorowisk leśnych i rozmieszczenia rzadkich gatunków roślin naczyniowych.

Z bólem żegnamy niezwykle ciepłego, życzliwego człowieka oraz Przyjaciela, który z ogromną pasją angażował się w badania naukowe i działalność społeczną.

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Pani Magister

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 4 listopada 2020 r. o godz. 10.00
w Kaplicy Cmentarza Komunalnego
przy ul. Droga Męczenników Majdanka

Koleżanki i Koledzy z Katedry Botaniki, Mykologii i Ekologii,

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, Dziekan oraz pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

    Aktualności

    Data dodania
    30 października 2020