Zmarła śp. dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, prof. UMCS

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 05 lipca 2020 roku zmarła

ŚP.

 dr hab. Małgorzata Pleszczyńska

Profesor
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Urodziła się 11 maja 1965 roku w Lubartowie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie rozpoczęła studia biologiczne
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS (obecnie Wydział Biologii i Biotechnologii). W 1989 roku otrzymała tytuł zawodowy magistra biologii
w specjalności mikrobiologia. Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej UMCS, kontynuowała w Zakładzie Mikrobiologii Przemysłowej (teraz Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej).

 Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w UMCS w 1999 roku. W 2013 Rada Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nadała Jej stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii. Na stanowisko profesora UMCS awansowała w 2019 roku.

Zainteresowania naukowe Profesor Małgorzaty Pleszczyńskiej koncentrowały się na badaniach drobnoustrojowych enzymów degradujących polisacharydowe składniki biofilmu jamy ustnej oraz na właściwościach przeciwpróchniczych wybranych ekstraktów roślinnych. Badania te realizowała w ramach kilku projektów badawczych, wśród których najistotniejszy był poświęcony opracowaniu technologii produkcji preparatów enzymatycznych efektywnych w profilaktyce próchnicy zębów i oczyszczaniu protez zębowych u ludzi oraz utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej u zwierząt. Wymiernym efektem tych badań było opracowanie „Instrukcji technologicznej otrzymywania substancji czynnej mutanaza”. W 2013 roku za prace dotyczące mutanaz otrzymała Nagrodę Naukową Marii Curie
oraz Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości” przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów. Była autorem lub współautorem 59 prac naukowych,
6 patentów i 2 zgłoszeń patentowych oraz licznych komunikatów zjazdowych. Za osiągnięcia naukowe otrzymała wiele nagród zespołowych Rektora UMCS.

Profesor Małgorzata Pleszczyńska była promotorem kilkunastu prac licencjackich, kilku prac magisterskich oraz opiekunem naukowym wielu magistrantów.
Była współautorem skryptu do ćwiczeń z mikrobiologii przemysłowej nagrodzonego przez Rektora UMCS. Od lat opiekowała się studenckimi praktykami zawodowymi. W uznaniu aktywnej i owocnej pracy dydaktycznej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W osobie Pani Profesor Małgorzaty Pleszczyńskiej żegnamy
wybitnego specjalistę w zakresie mikrobiologii przemysłowej i biotechnologii, wychowawcę wielu pokoleń studentów,
 człowieka skromnego i życzliwego ludziom, cieszącego się szacunkiem i sympatią studentów oraz pracowników,
który pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w środę, 8 lipca 2020 roku o godzinie 11.00
 w Kaplicy Cmentarnej przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie

 

Koleżanki i Koledzy z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej,
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, Dziekan oraz pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    7 lipca 2020