Zmarł śp. dr Tadeusz Grądziel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 października 2020 r.
zmarł dr Tadeusz Grądziel

urodzony 12 stycznia 1940 roku w Kliszowie koło Mielca. Pracę na uczelni rozpoczął w roku 1964 w Zakładzie Ochrony Przyrody i Fenologii, kontynuował ją w Zakładzie Ekologii i Ochrony Przyrody, a następnie w Zakładzie Ekologii do roku 2005.

W pracy badawczej początkowo zajmował się faunistyką, a w szczególności ornitologią. W późniejszym okresie rozszerzył swoje zainteresowania o geobotanikę i ekologię roślin. Publikował prace z zakresu faunistyki, fitosocjologii, ekologii roślin, ekologii krajobrazu, kartografii geobotanicznej i ochrony przyrody. Przez wiele lat prowadził ożywioną działalność na rzecz ochrony przyrody i edukacji proekologicznej wśród młodzieży szkolnej oraz akademickiej. Za swą działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną otrzymał wiele odznaczeń i nagród, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Leśnictwa”, Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Ochrony Przyrody”, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Odszedł człowiek niezwykle życzliwy, wybitny pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży szkolnej i akademickiej, z ogromną pasją angażujący się w życie zawodowe i pracę społeczną. Wspaniały i ceniony Nauczyciel oraz Przyjaciel.

 Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Pana Doktora

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 28 października 2020 r. o godz. 13.00
w Kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie

 

Koleżanki i Koledzy z Katedry Botaniki, Mykologii i Ekologii,

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, Dziekan
oraz pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 października 2020