Zmarł Profesor Bronisław Janiec

Z GŁĘBOKIM ŻALEM I SMUTKIEM ZAWIADAMIAMY

ŻE W DNIU 2 STYCZNIA 2023 ROKU ZMARŁ

Ś.P.

DR HAB. BRONISŁAW JANIEC

EMERYTOWANY PROFESOR ZAKŁADU HYDROGRAFII UMCS

Prof. dr hab. Bronisław Janiec urodził się 16 kwietnia 1938 roku w Potoku Wielkim.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Zaklikowie i Studium Nauczycielskiego w Lublinie, rozpoczął pracę jako nauczyciel geografii. Zaoczne studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS ukończył w 1969 roku. Pracę w Zakładzie Hydrografii UMCS rozpoczął w 1975 roku. W roku 1981 uzyskał stopień doktora, a w 1997 roku doktora habilitowanego.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS został mianowany w roku 2003.
Z dniem 1 października 2008 roku przeszedł na emeryturę.
W osobie Pana Profesora Bronisława Jańca żegnamy wybitnego nauczyciela akademickiego, znakomitego badacza i praktyka – specjalistę z zakresu hydrochemii. Autora ponad 100 publikacji i blisko 50 ekspertyz dotyczących środowiska Roztocza i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Wychowawcę wielu pokoleń geografów, szlachetnego nauczyciela akademickiego.
Za pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrną odznaką za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyróżniony Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Prof. dr hab. Bronisław Janiec, poprzez duże zaangażowanie w pracę naukową i działalność dydaktyczno-wychowawczą, zdobył sobie szacunek i uznanie kilku pokoleń geografów.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy współczucia.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

            Dyrekcja Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS

                         Pracownicy Katedry Hydrologii i Klimatologii

Uroczystości pogrzebowe ŚP. Bronisława Jańca odbędą się w sobotę 7 stycznia 2023 r. w parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Potoku Wielkim (powiat janowski) o godz. 11:00.

    Aktualności

    Data dodania
    3 stycznia 2023